ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waxen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waxen*, -waxen-

waxen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waxen (adj.) ซึ่งคล้ายขี้ผึ้งทั้งลักษณะและสี Syn. waxy
waxen (adj.) ซึ่งทำด้วยขี้ผึ้ง See also: ซึ่งทำมาจากขี้ผึ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His waxen wings melted from the sun's rays.ปีกของเขาหลอมละลาย ภายใต้รัศมีแห่งดวงอาทิตย์
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม #

waxen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พุ่ม[n.] (phum) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waxen
Back to top