ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

triple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *triple*, -triple-

triple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
triple (adj.) ประกอบด้วยสามส่วน
triple (adj.) ประกอบด้วยสามชนิด
triple (adj.) สามครั้ง
triple (vt.) ทำให้เป็นสาม
triple (n.) จำนวนสามเท่า
triple (n.) จำนวนสามส่วน
triplet (n.) หนึ่งในแฝดสามคน
triplex (adj.) สามเท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
triple(ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด., Syn. trio
triple-clickingกด (เมาส์) สามทีหมายถึง การกดที่ปุ่มบนเมาส์ติด ๆ กันสามครั้ง เป็นวิธีสั่งการแบบหนึ่งที่ไม่ค่อยจะใช้กันนัก (ใช้เฉพาะบางโปรแกรมเท่านั้น) ไม่เหมือนกับการกดหนึ่งครั้ง หรือสองครั้งดู mouse ประกอบ
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio
triplex(ทริพ'เลคซฺ) adj.,n. สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,บทเพลงสามจังหวะ,ส่วนที่มีสามส่วน, Syn. threefold
English-Thai: Nontri Dictionary
triple(adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tripleสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
triple bondพันธะสาม, พันธะระหว่างอะตอม คู่หนึ่งซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะสามคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีคูณ (n.) triple See also: threefold, three time three Syn. สามเท่า
สามเท่า (n.) triple See also: threefold, three time three
แฝดสาม (n.) triplets
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slide on down to the Triple Rock... and catch Reverend Cleophus.การลื่นที่หินสามเท่า และจับตัว เรเวอเรนด เคลิยฟัส
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ
I want things double and triple checked here.ฉันต้องการสิ่งที่สองและ สามการตรวจสอบที่นี่
It's a triple no, a quadruple system.มันเป็นสาม ไม่มีระบบสี่เท่า
Life insurance pays off triple if you die on a business trip.คุณทำอะไร? หมายว่าไงล่ะ?
Isn't this a triple trinket? Oh, it's an inkwellนี่เงินสวยจังเลยค่ะ อ๋อมีตลับใส่หมึกด้วย
She's got all her strength back, and flies around the track at double, no triple her former speedเชื่อหรือเปล่าว่าเธอหายจากโรคนั้นแล้ว ตอนนี้เธอกลับมาแข็งแรงดี เธอวิ่งได้เร็วกว่าเดิม
"Being near you is like standing on a triple word score."ได้อยู่ใกล้คุณ เหมือนกับได้คะแนน 3 เท่า
Well, you know that triple homicide I was just involved in?แล้วนายรู้เรื่องฆาตรกรรม 3 ราย ที่ชั้นก่อขึ้นไหม
I don't want to see a man who was in a cast 10 months ago trying to do triple flips.ฉันไม่อยากเห็นคนที่เข้ารักษาตัวกว่า 10 เดือน พยายามหมุนตัวสามรอบหรอกนะ
No triple flips, no showboating.ไม่หมุนสามรอบ ไม่โชว์นอกหน้า

triple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, 三合星] triple star system
三级跳[sān jí tiào, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ, 三级跳 / 三級跳] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三级跳远[sān jí tiào yuǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄊㄧㄠˋ ㄩㄢˇ, 三级跳远 / 三級跳遠] triple jump (athletics); hop, skip and jump
三合一[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, 三合一] three in one; triple
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, 三倍] triple
三联管[sān lián guǎn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, 三联管 / 三聯管] triplet

triple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプルアクセル[, toripuruakuseru] (n) triple axel (figure skating)
トリプルクラウン[, toripurukuraun] (n) triple crown
トリプルボギー[, toripurubogi-] (n) triple bogey (golf)
三国同盟[さんごくどうめい, sangokudoumei] (n) triple alliance
三国干渉[さんごくかんしょう, sangokukanshou] (n) (See 下関条約) Triple Intervention (diplomatic intervention by Russia, Germany and France over the terms of the Treaty of Shimonoseki)
三所攻め[みところぜめ, mitokorozeme] (n) triple attack force out (sumo)
三重冠[さんじゅうかん, sanjuukan] (n) (papal) triple tiara
三重宝冠[さんじゅうほうかん, sanjuuhoukan] (n) (papal) triple tiara
複層ガラス[ふくそうガラス, fukusou garasu] (n) multi-layered glass (e.g. double or triple glazing); insulated glazing
長々編み[ながながあみ, naganagaami] (n) triple crochet; treble crochet; TR
三焦;三の焦[さんしょう(三焦);みのわた, sanshou ( san shou ); minowata] (n) san jiao (triple heater; functional metabolic organ in Chinese medicine)
箕作柄長提灯鮟鱇[みつくりえながちょうちんあんこう;ミツクリエナガチョウチンアンコウ, mitsukurienagachouchin'ankou ; mitsukurienagachouchin'ankou] (n) (uk) triplewart seadevil (Cryptopsaras couesii)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet

triple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad FR:
อินทิกรัลสามชั้น [n. exp.] (inthikran s) EN: triple integral FR: intégrale triple [f]
การหาปริพันธ์สามชั้น[n. exp.] (kān hā pari) EN: triple integration FR:
การเวียนเทียน[n.] (kān wīenthī) EN: triple circumambulation FR: triple circumambulation [f]
เขย่งก้าวกระโดด[n.] (khayengkāok) EN: triple jump ; hop step and jump FR:
คุณพระศรีรัตนตรัย[n. prop.] (Khun Phra S) EN: the Triple Gem FR:
นกกระจิ๊ดภูเขา [n. exp.] (nok krajit ) EN: Mountain Leaf Warbler ; Mountain Leaf-warbler FR: Pouillot à triple bandeau [m] ; Pouillot montagnard [m]
ปริพันธ์สามชั้น [n. exp.] (pariphan sā) EN: triple integral FR: intégrale triple [f]
ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์[n. exp.] (phon khūn c) EN: scalar triple product ; triple scalar product FR: triple produit scalaire [m]
ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของสามเวกเตอร์[n. exp.] (phon khūn c) EN: triple vector product ; vector triple product FR:
ผลคูณของสามเวกเตอร์[n. exp.] (phonkhūn kh) EN: triple product of vectors FR:
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipid) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (san) ; Tipitaka (pli) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets ; Pali Tipitaka FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pli) [m] ; tripitaka (san) [m] ; triple corbeille [f]
รัตนตรัย[n. exp.] (Rattanatrai) EN: the Triple Gem FR: le Triple Joyau [m]
รถบรรทุก 10 ล้อ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m]
รถสิบล้อ[n. exp.] (rot sip lø) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m] ; poids lourd [m]
สามรากเท่า[n. exp.] (sām rāk tha) EN: triple root FR:
สามสิ่งอันดับ[n. exp.] (sām sing an) EN: ordered triple FR:
สามเท่า[X] (sām thao) EN: triple ; three times as much ; treble FR: triple
ตรัย[adj. num.] (trai) EN: three ; triple ; tri- (pref.) FR: trois ; triple
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold FR: triple ; trois
ไตรย[adj. num.] (trai) EN: three ; triple ; tri- (pref.) FR: trois ; triple
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; the Triple Basket ; Pali Canon (Vinaya, Sutta and Abhidhamma) FR:
ไตรรัตน์[n.] (trairat) EN: Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) ; the Triple Gem ; the Three Jewels ; the Three Gems FR:
ไตรสรณะ[n.] (traisarana) EN: the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; the Threefold Refuge FR:
ไตรสรณคมน์ ; ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranak) EN: The Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; going to the Buddha, the Dhamma and the Sangha for refuge FR:
ตรี[adj. num.] (trī) EN: three ; third ; triple ; third grade FR: trois ; troisième ; du troisième degré ; de 3ème classe ; triple
ตรี-[pref.] (trī-) EN: tri- (pref.) ; triple FR: tri- (préf.) ; triple
ตรีคูณ[X] (trīkhūn) EN: triple FR: triple
เวียนเทียน[n.] (wīenthīen) EN: triple circumambulation FR: triple circumambulation [f]
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sā) EN: triplet FR: triplés [mpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
สามใบเถา[n.] (sāmbaithao) EN: FR: triplées [fpl]

triple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triole {f} [mus.]triplet
Dreisprung {m}triple jump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า triple
Back to top