ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tranquilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tranquilize*, -tranquilize-

tranquilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tranquilize (vt.) ทำให้สงบ See also: ระงับประสาท
tranquilizer (n.) ยาระงับประสาท See also: ยากล่อมประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท., Syn. tranquillize,tranquillise, See also: tranquilization n.
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just had to tranquilize to keep her from scratching my eyes out.ผมให้ยากล่อมประสาทเธอ ให้เธอไม่เป้นปัญหากับผม
You know, I could tranquilize him, just knock him cold out.คุณรู้ไหม ผมจัดการให้เขาเงียบได้ แค่อัดเขาสักที
It's enough to tranquilize a horse.มันเยอะพอจะทำให้ ม้าสงบได้เลย
What, did you tranquilize him?อะไรกัน คุณวางยากล่อมประสาทเขาหรอ?
That's the compound we used to tranquilize Andrew.นี่คือสารเคมีที่ใช้กล่อมประสาทแอนดรูว์
Will you marry me? now... these are high-compression tranquilizer pistols.ที่ว่า "อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่า คุณให้อะไรกับประเทศบ้าง" คุณจะแต่งงานกับผมมั้ย? นี่เป็นปืนยิงยาสลบแรงสูง
That's a tranquilizer so people don't get pissed...เพื่อผู้อื่นไม่ต้องเจ็บปวด เมื่อเวลาได้ยินความจริง คุณก็รู้
I need more powerful tranquilizers next time. Don't cry.คราวหน้าผมน่าจะทำให้คุณสลบไปนานกว่านี้หน่อย อย่าโวยวายสิ
You got to be on tranquilizers to deal with a bitch like that.แกไม่ใช้ยาระงับประสาทคงอยู่กับยัยนี่ไม่ได้
A friend of Fergus' was in the same way and the doctor put him on some tranquilizers.เฟอร์กัสมีเพื่อนที่เป็นแบบนี้ หมอสั่งยาระงับประสาทให้ มันช่วยได้
What's that? Jill's even got me some tranquilizers.จิลซื้อยาระงับประสาทมาให้ผมด้วย
I thought tranquilizers would help, but they...ฉันนึกว่ายาระงับประสาทจะช่วยได้แต่...

tranquilize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 镇定剂 / 鎮定劑] tranquilizer; depressant; sedative
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 镇静剂 / 鎮靜劑] tranquilizer

tranquilize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P)
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser

tranquilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระงับประสาท[v. exp.] (ra-ngap pra) EN: tranquilize FR: tranquiliser
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
ยาคลายกังวล[n. exp.] (yā khlāi ka) EN: antianxiety ; tranquiliser ; tranquilizer FR: tranquilisant [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant FR: somnifère [m]
ยาระงับประสาท[n. exp.] (yā ra-ngap ) EN: tranquilizer ; sedative FR: tranquilisant [m] ; sédatif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tranquilize
Back to top