ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tranquilize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tranquilize, -tranquilize-

*tranquilize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tranquilize (vt.) ทำให้สงบ See also: ระงับประสาท
tranquilizer (n.) ยาระงับประสาท See also: ยากล่อมประสาท
English-Thai: HOPE Dictionary
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt.,vi. ทำให้สงบ,กลายเป็นสงบ,กล่อมประสาท., Syn. tranquillize,tranquillise, See also: tranquilization n.
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท,สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer,tranquilliser
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tranquiliser, major; tranquilizer, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you marry me? now... these are high-compression tranquilizer pistols.ที่ว่า "อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่า คุณให้อะไรกับประเทศบ้าง" คุณจะแต่งงานกับผมมั้ย? นี่เป็นปืนยิงยาสลบแรงสูง
That's a tranquilizer so people don't get pissed...เพื่อผู้อื่นไม่ต้องเจ็บปวด เมื่อเวลาได้ยินความจริง คุณก็รู้
I need more powerful tranquilizers next time. Don't cry.คราวหน้าผมน่าจะทำให้คุณสลบไปนานกว่านี้หน่อย อย่าโวยวายสิ
You got to be on tranquilizers to deal with a bitch like that.แกไม่ใช้ยาระงับประสาทคงอยู่กับยัยนี่ไม่ได้
I thought tranquilizers would help, but they...ฉันนึกว่ายาระงับประสาทจะช่วยได้แต่...
She injected herself with enough tranquilizers to kill an adult rhinoceros.หล่อนฉีด ยาเข้าสู่ร่างกาย ฆ่าแรดตัวโตๆได้
We had to give him several tranquilizers and then put him to sleep.เราต้องทำให้มันสงบลง ด้วยการให้ยานอนหลับ
Yeah, a tranquilizer, why?ใช่ ยาลดความเครียด ทำไม?
How much tranquilizer did you use?คุณใช้ยาสลบไปเท่าไหร่เนี่ย?
He was slipping her tranquilizers and having sex with her while she slept. That qualifies. Oh, wait!โอ้ เดี๋ยว เอมิลี่ บางทีนี่อาจจะเป็นเนื้อคู่ เหมือนกับที่หนังสือบอกก็ได้นะ
I've gotta get my tranquilizer gun.ผมต้องไปเอาปืนยิงยาสลบ
I'm guessing we're all carrying a load of tranquilizer around.ฉันเดาว่าพวกเราทั้งหมดถูกนำตัวมาที่นี่ ด้วยการมอมยานอนหลับอย่างแรง

*tranquilize* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 镇定剂 / 鎮定劑] tranquilizer; depressant; sedative
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 镇静剂 / 鎮靜劑] tranquilizer

*tranquilize* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P)
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser

*tranquilize* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระงับประสาท[v. exp.] (ra-ngap pra) EN: tranquilize FR: tranquiliser
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
ยาคลายกังวล[n. exp.] (yā khlāi ka) EN: antianxiety ; tranquiliser ; tranquilizer FR: tranquilisant [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant FR: somnifère [m]
ยาระงับประสาท[n. exp.] (yā ra-ngap ) EN: tranquilizer ; sedative FR: tranquilisant [m] ; sédatif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tranquilize*
Back to top