ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

theo-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น theo, *theo*, -theo-

theo- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was over at Theo Henry's farm yesterday afternoon, and he would have mentioned something.เมื่อวานตอนบ่ายฉันไปที่ฟาร์มของธีโอ เฮนรี่ ก็มีบางอย่างแปลกๆเหมือนกัน
And that was how I first met Theo and Isabelle.และนั่นคือครั้งแรกที่ผมพบ ธีโอ กับ อิซาเบล
Didn't Theo tell you?- ธีโอไม่ได้บอกแม่เหรอ - ป่าวเขาไม่ได้บอก เช่นเดียวกับเธอน่ะแหละ
Theo lets me do his every morning.ฉันทำให้ธีโอทุกเช้าแหละ
Well, you see, my little Matthew... there's something Theo and I have been meaning to do for a long time... but we've been waiting for the right person to do it with.นี่ไงล่ะ เห็นมั้ย หนูแมทธิวของเจ๊... มีบางอย่างที่ฉันกับธีโอ โคตรอยากทำมานานแล้ว... แต่เรากำลังรอคนที่ใช่ เพื่อจะมาทำมันด้วยกัน
But for a while, at least, there did seem to be a kind of truce between Theo and Isabelle.แต่ดูเหมือนผ่านมาสักพัก จะมีการสงบศึกกัน ระหว่าง ธีโอ กับอิซาเบล
A little prepubescent Theo at six, who you can play games with?หรือหนูธีโอ 6 ขวบ จู๋ยังไม่ถอก ที่เธอจะเล่นเกมด้วยได้
Theo and I never watch television. We're purists.ธีโอกับฉัน ไม่เคยดูทีวี เพราะเราคือแฟนหนังพันธุ์แท้
When did you first make contact with Rachel and Theo Matheson?เมื่อไหร่ที่คุณติดต่อครั้งแรก กับ ราเชลและธีโอ แมทเดอะสัน?
Theo should've worn his safety belt. Shit.ทีโอน่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย บ้าเอ้ย
My son's name is Theo and his best friend is Cockroach. That supposed to be Bill Cosby?ลูกชายผมชื่อทีโอและ เขามีเพื่อนสนิทเป็นแมลงสาบ
Yeah, Theo stole the antifreeze from his car to burn the body.ใช่ ธีโอขโมยสารกันเยือกแข็ง ไปจากรถเขาเพื่อเผาศพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า theo-
Back to top