ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tetanus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tetanus*, -tetanus-

tetanus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tetanus (n.) โรคบาดทะยัก
tetanus (n.) บาดทะยัก
tetanus (n.) การหดตัวของกล้ามเนื้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
tetanus(เทท'ทะนัส) n. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก, See also: tetanoid adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
tetanus(n) โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tetanusโรคบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tetanusบาดทะยัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บาดทะยัก (n.) tetanus See also: lockjaw Syn. โรคบาดทะยัก
โรคบาดทะยัก (n.) tetanus See also: lockjaw
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tetanus here is simply terrible.{\cHFFFFFF}บาดทะยักนี่เป็นสาหัสเพียง
The dog bit him. He needs a tetanus shot.โดนหมากัด คงต้องฉีดยาสักเข็ม
That rusty, old tetanus bucket...มันขึ้นสนิม เก่าน่าขยะแขยง
Normally, wouldn'tbe this close to you without a tetanus shot.ก็ปกติ จะไม่ใกล้อย่างนี้ กับคุณนอกซะจากกล้ามเนื้อจะหดลง
We've had our tetanus shots, right?เราฉีดยากันบาดทะยักแล้วใช่มั้ย?
I don't know which nun you're gonna put my kid with, but make sure she's had a tetanus shot.ไม่รู้ว่าคุณจะส่งลูกฉันไปอยู่กับแม่ชีคนไหน แต่เธอต้องฉีดยากันโรคบาดทะยักแล้ว
First, students who ate the ravioli today and are not up-to-date on their tetanus shots should see the nurse immediately.ก่อนอื่น... นักเรียนคนไหนทานอาหารอิตาเลี่ยน แล้วยังไม่ได้ตรวจบาดทะยัก
Besides, if you sleep on Andrew's floor, you'll need a tetanus shot.อยู่ข้างๆ ตอนที่หนูนอนบนพื้นห้องแอนดริว หนูอาจจะอยากเป็นบาดทะยาก
You may want to get a tetanus shot.บางทีคุณอาจจะต้องการฉีดยากันบาดทะยักนะ
It's kind of like a tetanus shot... Just in case you're re-exposed.มันเป็นเหมือนการยับยั้งเชื้อบาดทะยัก ในกรณีที่หลานสัมผัสมันอีกครั้ง
Damn,the hooker had her baby kidnapped, now she has tetanus?ลูกของโสเภณีถูกคนลักพาตัวไป
..measles, mums, diphtheria, tetanus.....โรคหัด,โรคซึมเซา,คอตีบ, บาดทะยัก...

tetanus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, 破伤风 / 破傷風] tetanus (lockjaw)

tetanus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三混[さんこん, sankon] (n) (abbr) (See 三種混合) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
三種混合[さんしゅこんごう, sanshukongou] (n) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus
破傷風[はしょうふう, hashoufuu] (adj-na,n) tetanus; lockjaw
破傷風菌[はしょうふうきん, hashoufuukin] (n) Clostridium tetani (tetanus bacillus)

tetanus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดทะยัก[n.] (bātthayak) EN: tetanus FR: tétanos [n]
โรคบาดทะยัก[n. exp.] (rōk bātthay) EN: tetanus FR: tétanos [n]

tetanus ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tetanusschutzimpfung {f} [med.]tetanus vaccination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tetanus
Back to top