ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

techie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *techie*, -techie-

techie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
techie (sl.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ชำนาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think your schoolboy techie friend can hack into these servers?คุณคิดว่าเพื่อนของลูกๆคุณ สามารถเจาะเซอฟเวอร์ได้มั้ย?
Maybe she used of of those techie fix-it type dweebs who makes house calls.บางทีเธออาจจะเป็น สาวไฮเท็คขี้เหงา ให้บริการตามบ้านก็ได่
Proud techie dweeb over and out. Beep beep ya.สาวไฮเท็คขี้เหงาเลิกกัน บ๊ายบาย
A techie, chess-playing social-misfit physicist.นักเทคนิค นักเล่นหมากรุก นักฟิสิกส์ผู้แปลกแยกจากสังคม
But Joshua knows I'm a techie.แต่โจชัวรู้ว่าฉันเป็นช่างเทคนิค
I don't speak techie.ฉันไม่ได้พูดภาษาช่างคอมพ์

techie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครัสเตเชียน[n. prop.] (Khrastēchīe) EN: Crustaceans ; Crustacea FR: Crustacés [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า techie
Back to top