ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

teaser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *teaser*, -teaser-

teaser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teaser (n.) คนที่หยอกเย้าผู้อื่น See also: ผู้แหย่
English-Thai: HOPE Dictionary
teaser(ที'เซอะ) n. ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell Harold about the new teaser campaign we're starting next week.เล่าให้ฮาโรด์ลฟังหน่อย เกี่ยวกับโฆษณาตัวใหม่ ..ที่จะแายในอาทิตย์หน้า พวกคุณต้องชอบมันแน่
Anyways, if we're going to release an audio clip and music video teaser before the showcase, we need to start filming next week.โอเค ก่อนโชว์เคส เราจะปล่อยตัวเพลงกับตัวอย่างMVก่อน บางที คุณอาจจะต้องถ่ายทำตั้งแต่อาทิตย์หน้า
Penny's brain teaser this morning.เพนนีสมองป่วงไปแล้วเมื่อเช้า
I mean, it's just a little teaser video you know, to get everybody psyched for our Gaga performance.เอ่อ ฉันหมายถึง เอ่อ ตัวอย่างวิดีโอ เราต้องปลุกจิตวิญานในตัวของทุกคนออกมา สำหรับการแสดง Gaga ของพวกเรา
And you'll be stuck paying whatever your monthly payment is once it jumps up after your teaser rate expires.และคุณจะได้รับการติดอยู่จ่าย ใด ๆ ก็ตาม การชำระเงินรายเดือนของคุณ คือเมื่อมันกระโดดขึ้น หลังจากอัตราทีเซอร์ของคุณ หมดอายุ
You're expecting a teaser for Deadpool 2. Well, we don't have that kind of money.คุณรอดูตัวอย่าง เดดพูล 2 เหรอ เราไม่มีเงินสร้างหรอก
Eh, grandpa, grandpa, you're a big teaser.อ่าคุณปู่คุณปู่คุณใหญ่โต
He spent the entire night bragging about how he invented the word "appeteasers. " How is that my fault?เขาคิดค้นคำว่า ของยั่วน้ำลาย นั่นเป็นความผิดของผมยังไง
I like a good brainteaser.เราชอบเกมใช้สมองอยู่แล้ว
Just a teaser, for a fan.แล้วเรื่องสำคัญคืออะไรล่ะ?
Hey, big boy! Is this one of them stripteaser shows?เฮ้ พ่อหนุ่ม พวกนี้ใช่พวกระบำเปลื้องผ้ามั้ย?
When you're calcified for 2,000 years, you learn to entertain yourself with these little brain teasers.เมื่อคุณแห้งเป้นปูนมาตั้ง สองพันปี คุณเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขตัวเอง ด้วยสมองเล็กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า teaser
Back to top