ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tarmac

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tarmac*, -tarmac-

tarmac ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tarmac (n.) ยางมะตอย Syn. tarmacadam
tarmacadam (n.) ยางมะตอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're on a tarmac in Philadelphia.เราติดหนึบอยู่ที่ฟิลลาเดเฟีย..
Our mechanics are on the tarmac inspecting the C-130.เดี๋ยวนี้ ช่างเครื่องกำลังตรวจสอบทางขึ้น-ลงเครื่องบิน
Now tell them he needs to land at the north end of the tarmac and follow emergency protocol.ตอนนี้ บอกพวกเขาไปว่าให้ลงจอด ที่ตอนบนสุดของลานบิน และทำตามระเบียบการฉุกเฉิน
The Warblers haven't performed in an informal setting since 1927... when the Spirit of St. Louis overshot the tarmac and plowed through seven Warblers... during an impromptu rendition of "Welcome to Ohio, Lucky Lindy."ตั้งแต่ตอนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดการพวกเราเป็นยางมะตอย และกลบฝังวาบเบลอร์ 7 คน ในการแข่งต่อกลอนสดในรายการ "ยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอ กับลัคกี้ ลินดี้"
In theory, of course, if Afran Felat Khani were to roll out of a plane onto a tarmac in D.C., does the FBI have enough evidence to prosecute him?สมมุตินะ ถ้าเครื่องของอาฟราน เฟลัท คานี่ แตะพื้นของDC
'The location for this challenge was the Nardo test track, 'a banked 8-mile circle of tarmac so vast it can be seen clearly from space.'สถานที่ที่ใช้แข่งขันครั้งนี้ คือสนามทดสอบรถนารโด' 'ถนนราดยางยกระดับรัศมี 8 ไมล์ ที่สามารถมองเห็นได้จากนอกโลก'
Jet's on the tarmac and waiting.เครื่องบินรออยู่ พร้อมบินแล้วครับ
Have Stefan get the plane ready. I'll be on the tarmac in 30 minutes.บอกสเตฟานให้เตรียมเครื่องบินไว้ ผมจะไปถึงภายใน30นาที
Sir, there's a car waiting on the tarmac to take you and Mrs. Kennedy to Bethesda.ท่านครับ เครื่องลงจอดเรียบร้อย เตรียมตัวลงจากเครื่องได้แล้ว
Just get us on the tarmac of Parasource in one hour.พาเราไปสนามบินพาราสอร์ซในหนึ่งชั่วโมง
So whoever's driveway you've got to tarmac can fucking wait. Comprende?เพราะงั้นงานปูทางจอดบ้านไหนน่ะ ให้รอไปก่อน เข้าใจไหม
I have them, tower. Relay Hawker to land and hold on tarmac.หอควบคุม สั่งให้เครื่องบินรีเล ฮาวเกอ จอดที่ด้านนอกนะ

tarmac ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)

tarmac ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road

tarmac ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Makadam {m} (Straßenbelag)tar macadam; tarmac [tm]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tarmac
Back to top