ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dipper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dipper*, -dipper-

dipper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dipper (n.) กระบวย See also: ที่ตัก Syn. scoop
English-Thai: HOPE Dictionary
dipper(ดิพ'เพอะ) n. ผู้จุ่ม,กระบวย,สิ่งที่ใช้จุ่ม,รางน้ำยาล้างฟิล์ม,นกที่ดำน้ำเก่ง,ชื่อกลุ่มดาว (Big Dipper,Little Dipper)
English-Thai: Nontri Dictionary
dipper(n) กระบวยตักน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ่า (n.) dipper See also: ladle, scoop Syn. ตวัก, จ่า
กระบวย (n.) dipper See also: scoop, coconutshell ladle
จวัก (n.) dipper See also: ladle, scoop Syn. ตวัก, จ่า, กระจ่า
คันโพง (n.) basket-dipper with a long handle See also: long spout of watering pot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Dipper Formation!ค่ายกลใหญ่7ดาวเหนือ!
You cannot escape Quan Zhen Sect's 98 person's Big Dipper Formation.เจ้าไม่มีทางรอดจากค่ายกลใหญ่ 7 ดาวเหนือ 98 ศิษย์ช้วนจินไปได้หรอก.
Most of the stars of the Big Dipper are adolescents, roughly half a billion years old.ไม่เคยที่จะได้พบกันอีก ส่วนใหญ่ของดาวของ บิ๊กดาวไถเป็นวัยรุ่น
Nebber-snapper-flipper-dipper-เนบเบอร์-จอมโหด-จอมพล่าม-จอมยึด-
Hey, come on. These guys over here on line at the Little Dipper, let's hear you clapping.เห้ ไม่เอาน่า คุณๆพวกนั้นที่กำลังต่อคิวซื้อลิตเติ้ลดิปเปอร์ ไหนขอฟังเสียงปรบมือหน่อย
Oh, you didn't like your French Toast Dippers?เธอไม่ชอบ ขนมปิ้งฝรั่งเศสหรอกหรอ
Hey, that's mine. It's the last French toast dipper.ของผมนะ นั่นขนมปังฝรั่งเศสปิ้งฉัน
I need my dippers to keep my spirit up.พี่ต้องกินขนมปังไว้เอาแรง
Whoa, whoa, whoa. Don't just roll over and let her take that. That's your dipper.อย่าปล่อยให้เธอทำยังงั้นสิ นั่นขนมปังลูก
And Bebad became the little dipper.และบีเบดก็กลายเป็นกลุ่มดาวน้อย
They don't call me the "Little Dipper" for nothing!พวกเขาไม่ควรจะเรียกข้าว่าตัวตุ่น ถ้ายังไม่เห็น

dipper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, 斗牛 / 鬥牛] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, 天璇] beta Ursae Majoris in the Big Dipper
天权[tiān quán, ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄢˊ, 天权 / 天權] delta Ursae Majoris in the Big Dipper
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, 瓢] dipper; ladle
玉衡[yù héng, ㄩˋ ㄏㄥˊ, 玉衡] epsilon Ursae Majoris in the Big Dipper
天玑[tiān jī, ㄊㄧㄢ ㄐㄧ, 天玑 / 天璣] gamma Ursae Majoris in the Big Dipper
北斗七星[běi dǒu qī xīng, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ ㄑㄧ ㄒㄧㄥ, 北斗七星] Ursa Major; Great Bear; Big Dipper

dipper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
南斗六星[なんとろくせい, nantorokusei] (n) Milk Dipper; southern dipper asterism (star pattern) within Sagittarius
河烏[かわがらす;カワガラス, kawagarasu ; kawagarasu] (n) (uk) brown dipper (Cinclus pallasii)
胸白河烏[むなじろかわがらす;ムナジロカワガラス, munajirokawagarasu ; munajirokawagarasu] (n) (uk) white-throated dipper (Cinclus cinclus)
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
七星[しちせい;しちしょう, shichisei ; shichishou] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Ursa Major
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn)
四三の星[しそうのほし, shisounohoshi] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Plough
妙見菩薩[みょうけんぼさつ, myoukenbosatsu] (n) {Buddh} Myoken (bodhisattva; deification of the North Star or the Big Dipper)
[とます, tomasu] (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P)
斗宿[ひきつぼし;ひつきぼし, hikitsuboshi ; hitsukiboshi] (n) (See 斗・と) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions)
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace

dipper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่า[n.] (jā) EN: dipper FR:
จ่าหวัก[n.] (jāwak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
จวัก[n.] (jawak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
ขัน[n.] (khan) EN: dipping bowl ; water dipper FR: bassine [f]
ขันน้ำ[n. exp.] (khan nām) EN: dipping bowl ; water dipper ; dipper ; water bowl FR: écuelle [f]
ขันน้ำพลาสติก[n. exp.] (khan nām ph) EN: plastic dipper FR:
ขันน้ำสเตนเลส ; ขันน้ำสแตนเลส[n. exp.] (khan nām sa) EN: stainless dipper FR:
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle FR: louche [f]
กระจ่า[n.] (krajā) EN: dipper FR:
นกมุดน้ำ[n. exp.] (nok mut nām) EN: dipper FR:
นกมุดน้ำ[n. exp.] (nok mut nām) EN: Brown Dipper ; Pallas's Dipper ; Asian Dipper ; Asiatic Dipper FR: Cincle de Pallas [m] ; Cincle brun [m] ; Cincle fuligineux [m]
คันโพง[n.] (khanphōng) EN: basket-dipper with a long handle FR:

dipper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grauwasseramsel {f} [ornith.]North American Dipper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dipper
Back to top