ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superstition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superstition*, -superstition-

superstition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superstition (n.) ความเชื่อในผีสางเทวดา See also: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์, ความเชื่องมงาย, ความเชื่อถือในทางผิดๆ Syn. irrationality, idolatry, misbelief
English-Thai: HOPE Dictionary
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
English-Thai: Nontri Dictionary
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Superstitionความเชื่อถือโชคลาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเชื่องมงาย (n.) superstition Syn. ความงมงาย
ไสยศาสตร์ (n.) superstition See also: belief for no good or logical reason Syn. ไสยเวท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Especially when they're awash with superstition and fear.Especially when they're awash with superstition and fear.
It's an eastern european superstition for good luck.มันเป็นความเชือทางยุโรปตะวันออกว่าโชคดี
Rather than counting on superstition to make you shoot more accurately, you should just practice more.ดีกว่าการเชื่อเรื่องไสยศาสตร์งมงาย คุณควรฝึกความแม่นยำ ซ้อมยิงให้มากขึ้น
Oh, well, I don't believe in that superstition stuff.โอ้ หรอคะ งั้นโชคดีที่ฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ
And for superstition to work, the person has to believe that he or she is cursed or under a spell... watch you don't burn your fingers.และเพื่อให้ข้อสมมุติฐานเป็นจริง พวกเขาก็ต้อง เชื่อว่าเขาหรือเธอ ต้องคำสาป อยู่ตกอยู่ภายใต้มนตร์สะกด ของแม่มด
You know, I've always found that superstition annoyingly inconsistent.นายรู้ไหม ฉันรู้สึกมาตลอดว่า ความเชื่อเรื่องผีสาง มันช่างเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา อย่างน่ารำคาญ
It might be superstition to you,ฉันรู้ว่า เธอคิดว่ามันไร้สาระ
This worn-out superstition has no relevance now.ความเชื่องมงายแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย
Superstition ain't the way#ไสยศาสตร์ไม่ใช่หนทาง#
Superstition ain't the way#ความงมงายไม่ใช่ทางออก#
Superstition ain't the way.#ไสยศาสตร์ไม่ใช่หนทาง#
Lieutenant, I, too, believed that we lived in a world where superstition gave way to reason and logic... until General Washington brought me into a secret war with forces which, like you, I'm yet to fully understand.คุณเจ้าหน้าที่ ผมก็เชื่อน่ะ ว่าเราอยู่ในโลกที่ ต้องอาศัยหลักเหตุผลเเละ ข้อพิสูจน์ที่เป็นไปได้... จนกระทั่งนายพลวอร์ชิงตันนำผมเข้าสู่สงครามลึกลับ

superstition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, 克星] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched
迷信[mí xìn, ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣˋ, 迷信] superstition

superstition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
験担ぎ[げんかつぎ, genkatsugi] (n) superstition; acting superstitiously (for good luck)

superstition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเชื่อโชคลาง[n. exp.] (kān cheūa c) EN: superstition [f] FR:
ความเชื่อเรื่องผีสาง[n. exp.] (khwām cheūa) EN: superstition FR:
ไสยศาสตร์[n.] (saiyasāt) EN: superstition ; the black arts ; black magic ; superstitious principles FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superstition
Back to top