ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suntan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suntan*, -suntan-

suntan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suntan (n.) ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด Syn. tan
English-Thai: HOPE Dictionary
suntann. อาการผิวหนังดำเกรียมเนื่องจากถูกแดดมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just put some suntan lotion on, and I'm trying to absorb some...ผมเพิ่งทาโลชั่นกันเเดด ผมพยายามจะซึมซับ...
I could use some suntan lotion if someone were willing to rub it on.ฉันคงต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะ... ...ถ้าจะมีใครทา และนวดให้ฉันสักหน่อยก็...
Put suntan oil on me.ทาน้ำมันกันแดดให้หน่อย
If you can tell me the Russian for "apply your own bloody suntan lotion.""ทาครีมกันแดด" ภาษารัสเซียว่ายังไงล่ะ
If we're not gonna leave the hotel room, then why not just cover ourselves in suntan lotion and have sex here?ถ้าเราจะหมกอยู่แต่ในห้องนอนโรงแรม ทำไมเราไม่ทาครีมผิวสีแทน แล้วไปมีอะไรกันที่หาด
We need suntan lotion.พวกเราต้องครีมกันแดด
Wounded in action, then. Wounded in action, suntan - Afghanistan or Iraq.สรุปเจ็บขณะปฎิบัติหน้าที่ ผิวสีแทน อยู่อัฟกานิสถานหรือไม่ก็อิรัก
So, where does an army doctor get himself a suntan and wounded in action these days?ฉะนั้น ที่ไหนล่ะที่แพทย์ทหารจะได้ผิวแทน และได้บาดแผลในปัจจุบัน?
What happened to pissing in their suntan lotion?แล้วถ้าไปฉี่ใส่โลชั่นกันแดดละ?
Some time this week. Probably all suntanned, the prick.บางครั้งในสัปดาห์นี้ น่าจะเป็นผิวโดนแดดทุกทิ่ม
Don't get no nice suntan.อย่าลืมเอาครีมกันแดดไปด้วยล่ะ
Correct me if I'm wrong but I think we're here to work, not hang out and get a suntan.แต่ผมคิดว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อทำงาน ไม่ได้แขวนออกและได้รับอาบแดด.

suntan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防晒霜[fáng shài shuāng, ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ ㄕㄨㄤ, 防晒霜 / 防曬霜] suntan lotion; sunscreen cream

suntan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suntan
Back to top