ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stepsister

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stepsister*, -stepsister-

stepsister ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stepsister (n.) ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้องเลี้ยง (n.) stepsister See also: stepbrother
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our stepsister has always been jealous of you.หล่อนอิจฉา เธออยู่ตลอดเวลา
But, uh, you should tell your stepsister to be careful.แต่ เอ่อ คุณควรบอกน้องเลี้ยงคุณให้ระวัง
I think his stepsister probably thought he was different, too, and now she needs a seeing-eye dog.น้องสาวเค้า ก็คงคิดแบบนั้น ตอนนี้เธอต้องตาบอด
Kate's gonna be my wicked stepsister for life.เคทก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงผู้ชั่วร้ายของฉัน
I lost my stepsister the next day when she accused me of murdering them.และฉันก็เสียพี่สาวคนละแม่ในวันถัดมา เมื่อเธอกล่าวหาฉันว่าเป็นคนฆ่าพ่อกับแม่เลี้ยง
For some reason unknown to you, it reminds you of your stepsister.because for some reason unknown to you it reminds you of your stepsister?
It turned out my stepsisters knew where Fiona had filed my real acceptance letter.มันทำให้พี่น้องต่างมารดาของฉัน รู้ว่า ฟีโอน่าทิ้งจดหมายตอบรับจากวิทยาลัยไว้ที่ไหน
And my stepsisters? They finally put their teamwork to good use.แล้วสองพี่น้องของฉันนะเหรอ พวกเขา ทำงานเป็นทีมได้ดี
We've got one wicked stepmother... and two ugly stepsisters.มีแม่เลี้ยงใจร้ายหนึ่งคน... และพี่สาวขี้เหร่อีกสองคน
One for my stepmother, two for my stepsisters... and none for me.อันนี้ของแม่เลี้ยงฉัน อีกสองอันของพี่สาว ไม่มีของฉัน
Then again, what's a trio of ugly stepsisters...นับประสาอะไรเมื่อ เปรียบเทียบกับเจนนี่
With his maybe stepsister. well, i hope that's not it, 'cause there's really zero chanceกับเอิ่ม คนที่จะมาเป็นพี่น้องกันหน่ะ , หวังว่าคงจะไม่ใช่เรื่องนั้นนะ เรื่องนั้นโอกาสเป็นศูนย์

stepsister ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
継妹;庶妹[ままいも, mamaimo] (n) (arch) step-sister (younger); stepsister
継姉[ままねえ, mamanee] (n) step-sister (elder); stepsister
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P)
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder)
義妹[ぎまい(P);いもうと(ik), gimai (P); imouto (ik)] (n) (See 妹) sister-in-law (younger); stepsister; (P)

stepsister ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกสาวของพ่อเลี้ยง[n. exp.] (lūk sāo khø) EN: stepsister FR: demi-sœur [f]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stepsister
Back to top