ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stapler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stapler*, -stapler-

stapler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stapler (n.) ที่เย็บกระดาษ
English-Thai: HOPE Dictionary
stapler(สเท'เพลอะ) n. เครื่องเย็บหนังสือที่ใช้ลวดรูปตัวยู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องเย็บกระดาษ (n.) stapler See also: stapling machine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And by "talking," I mean ranting about wanting to smash his teeth in with a stapler for being such a jerk.และโดยการคุย ฉันหมายถึงการพูดถึงเกี่ยวกับ การอยากจะเย็บฟันเขาด้วยเครื่องเย็บกระดาษเพราะความที่เขาทุเรศ
They weren't stapler accidents.-ไม่ใช่แผลจา่กที่เย็บกระดาษ
Okay, um, you want to help me? My--my stapler is broken.โอเค อืม คุณต้องการที่จะช่วยฉัน\ ที่เย็บกระดาษฉันเสีย
He threw a stapler at you?เขาขว้างเครื่องเย็บกระดาาใส่เธอเหรอ?
"Leave me alone, or I'm going to throw this stapler at your head."อย่ามายุ่งกับฉัน หรือไม่งั้นฉันจะขว้างที่เย็บกระดาษใส่หัวแก
Yes, but if M.J. had thrown that stapler a little harder, my grandkids might have lost their grandmother.แต่ถ้าเอ็มเจขว้างที่เย็บกระดาษแรงอีกหน่อย หลานของฉันคงไม่มียายแล้วหละ
You need to know that it is never okay to throw a stapler at someone.ลูกจำเป็นต้องรู้ว่า การเขวี้ยงที่เย็บกระดาษใส่คนอื่นมันไม่ถูก
"Oh, my, did my stapler grow legs and move?""อุ๊ยตาย ที่เย็บกระดาษฉัน มีขาเดินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?"
What'd the stapler ever do to you?เครื่องเย็บกระดาษนั่นเคยทำอะไรให้พ่อเจ็บเหรอคะ
Okay, let's pretend that this stapler is the Hermes... and you are...เอาล่ะเรามาทำคือว่าเย็บกระดาษนี้ คือสาส์น และคุณ
Something along the stationery line? Are you short of staplers?อะไรเกี่ยวกับเครื่องเขียนมั้ย ลวดเย็บกระดาษหมดรึเปล่า
It was Mr. White in his office with the lead stapler.นี่ใช่คุณไวท์ในห้องทำงานของเขา...

stapler ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine

stapler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステープラー[, sute-pura-] (n) stapler
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler)
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler)
紙綴器[かみつづき, kamitsuduki] (n) (obsc) (See ホチキス) stapler; paper fastener
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P)
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)

stapler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องเย็บกระดาษ[n. exp.] (khreūang ye) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
แม็ก[n.] (maek) EN: stapler FR: agrafeuse [f]
ที่เย็บกระดาษ[n. exp.] (thī yep kra) EN: stapler FR: agrafeuse [f]

stapler ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochstapler {m}; Hochstaplerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stapler
Back to top