ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solicitor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solicitor*, -solicitor-

solicitor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solicitor (n.) ผู้เรียกร้อง
solicitor (n.) ทนาย Syn. attorney, lawyer, counselor
English-Thai: HOPE Dictionary
solicitor(ซะลิส'ซิเทอะ) n. ผู้เรียกร้อง, (ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ,จูงใจ,ล่อใจ,กระตุ้นใจ) , (ในอังกฤษ) ทนายความชั้นรองลงมาจากbarrister,อัยการ., See also: solictorship n.
solicitor generaln. (ในอังกฤษ) ตำแหน่งรองอธิบดีกรมอัยการ,, See also: Solicitor General n. (ในอเมริกา) รองอธิบดีกรมอัยการ
English-Thai: Nontri Dictionary
solicitor(n) ผู้ขอร้อง,ผู้เชื้อเชิญ,ผู้ชักชวน,ทนายความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solicitor๑. หัวหน้านิติกร (ก. อเมริกัน)๒. ทนายความที่ปรึกษา (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before the war, a solicitor in the firm of Nicholas, Collins Osgood.ก่อนสงครามทนายความใน บริษัท ของ นิโคลัสคอลลิน โอสกูด ฉันถูกไหม?
I'm the solicitor for the Conlons, Chief Inspector.ผมทนายสำหรับ Conlons, Chieflnspector
Diciplinary Hearing of 12th August, into offences commited by Harry James Potter... resident at no.4, Privet drive, Winshik, solicitor Cornelius Fudge...การพิจารณาคดี วันที่ 12 สิงหาคม จำเลย แฮร์รี่ เจมส์ พอตเตอร์ บ้านเลขที่ 4 ซอยพรีเวต ลิตเติ้ลวิงจิง
Now, Officer, I am a respected solicitor so there's no need to...ผมเป็นทนายที่มีคนนับถือ ดังนั้นจึงไม่จำเป็น...
A solicitor is not going to save you. son.ทนายความช่วยเธอไม่ได้หรอก เจ้าหนู
In Britain, solicitor and barrister are two quite different functions.ในสหราชอาณาจักร, ทนายความ และทนายความ มีสองฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน
I'm Henry Rose, Miss Tramell's solicitor.กลาส ผม เฮนรี่ โรส ทนายของคุณทราเมล
You'll meet with a solicitor, make a statement... have it signed, witnessed, send copies to us.เธอจะต้องไปพบทนาย ให้เขาหาหลักฐาน พยาน แล้วส่งเอกสารมาให้เรา เข้าใจไหม
That's what your solicitor's told you to say and that's your right, but if there's something you don't tell us today, that you later on decide you want to use in court in your defence...นั่นเป็นสิ่งที่หัวหน้าเธอ สั่งให้บอกและเป็นสิทธิ์ของเธอ แต่ถ้าเธอ ไม่บอกอะไรเราในวันนี้ และเธอตัดสินใจว่าเธอต้องการ จะไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
You are not required to give money to solicitors.คุณไม่จำเป็นต้องให้เงิน กับผู้ขอรับบริจาค
Daniel Green. He's a country solicitor. And my boyfriend.แดเนียล กรีน เขาเป็นทนาย และเป็นแฟนของฉัน
The boring details are, as ever, in the hands of solicitors but he bare fact is that my home is now Vernon's.รายละเอียดที่น่าเบื่ออยู่ในมือของทนาย แต่ข้อเท็จจริงง่ายๆ คือฉันยกบ้านให้เวอร์นอน

solicitor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor
宗教勧誘員[しゅうきょうかんゆういん, shuukyoukanyuuin] (n) door-to-door solicitor; door-to-door preacher

solicitor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]

solicitor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwaltsliste {f}roll of solicitors
Rechtsreferent {m}solicitor [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solicitor
Back to top