ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-indulgence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-indulgence*, -self-indulgence-

self-indulgence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-indulgence (n.) ความเวทนาตัวเอง See also: ความสงสารตัวเอง Syn. self-compassion
self-indulgence (n.) การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว See also: การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว Syn. selfishness, greed
English-Thai: HOPE Dictionary
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Personally, I'd like another ten to 15 minutes of really pathetic self-indulgence, but duty calls.โดยส่วนตัวแล้ว ผมต้องการ 10-15 นาที เพื่อปล่อยตัวให้จมอยู่กับความสมเพช แต่หน้าที่มันเรียกร้อง
There was a huge element of self-indulgence.มันมีส่วนประกอบของ การเอาใจตัวเอง มากเลยล่ะ

self-indulgence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自堕落[じだらく, jidaraku] (adj-na,n) depravity; self-indulgence
好き放題[すきほうだい, sukihoudai] (adj-na,n,adj-no) self-indulgence; doing as one pleases
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
放縦[ほうじゅう;ほうしょう, houjuu ; houshou] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissolution; licence; license
放逸;放佚[ほういつ, houitsu] (adj-na,n) self-indulgence; looseness; dissoluteness

self-indulgence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามสุขัลลิกานุโยค[n. exp.] (kāmmasukhal) EN: self-indulgence ; sensual indulgence ; constant attachment to sensual pleasures FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-indulgence
Back to top