ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sampler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sampler*, -sampler-

sampler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sampler (n.) ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampler (n.) สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง See also: ผู้เป็นตัวอย่าง Syn. model
English-Thai: Nontri Dictionary
sampler(n) ของตัวอย่าง,ตัวอย่าง,ผู้เป็นตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sampler เครื่องเก็บตัวอย่าง (น้ำ) เครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำหรือน้ำเสีย เพื่อการวิเคราะห์ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They also left a CD sampler for youยังทิ้งแผ่นซีดีให้คุณลองเครื่อง
They also left a CD sampler for youพวกเขายังฝากแผ่นซีดีตัวอย่างให้คุณฟังด้วย
Yeah, but the last time I lent you a game sampler, it ended up all over the Internet.ใช่ แต่อันก่อนที่ให้ยืมไป นายเอาไปปล่อยทั่วอินเตอร์เน็ต
We were at Benni's, enjoying the deep-fried sampler, and we decided to come back to the store for a nightcap in boss man's private stash.เราอยู่ที่ร้านเบนนี่ เดินชิมโน่นนี่ไปเรื่อย... แล้วตัดสินใจกลับมาที่ร้าน เพื่อแอบกินเหล้าที่เจ้านายซุกไว้
You know what might get the taste out? This Chicago bluesberry cheesecake sampler.รู้มั้ยอะไรช่วยดับรสชาติได้ ชิคาโก้บลูเบอร์รี่ชีสเค้กรุ่นทดลอง
Whoa, you need authorization to use the DNA sampler.โว้ เธอต้องได้รับอนุญาตที่จะตวรจสอบ DNA นะ

sampler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P)
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sampler
Back to top