ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puncher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puncher*, -puncher-

puncher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puncher (n.) ที่เจาะกระดาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got cowpunchers coming over now?เรามีคนเลี้ยงวัวมาร่วมด้วยหรือ
Don't you have any toys? - No. I got a hole puncher.ป้าไม่มีของเล่นอะไรเลยเหรอคะ ไม่มีจ๊ะ มีแค่ที่เจาะกระดาษน่ะ
Kickpuncher starring Don "The Demon" Donaldson as a cyborg cop whose punches have the power of kicks.Kickpuncher นำแสดงโดย Don "the demon" Donaldson เป็นตำรวจไซบอร์กผู้มีกำปั้นแกร่งเหมือนสหบาทา
Ha-ha-ha. Kickpuncher.เดี๋ยวพวกเขาเป็นหวัด
Kickpuncher, is there anything that we can give you?Kickpuncher คะ มีอะไรที่เราพอจะตอบแทนคุณได้มั้ย?
Kickpuncher 2:เพื่อดู Kickpuncher 2:
And a good day for Kickpuncher.และเป็นวันดีสำหรับ... Kickpuncher
We just watched Kickpuncher, we have to see Kickpuncher 2.เราเพิ่งดู Kickpuncher ภาคแรกจบก็ต้องดูภาค 2 ต่อสิ
Okay, then, let's watch your Kickpuncher 2 then.โอเค ถ้างั้น... ดู Kickpuncher 2 ก็ได้
I love you, Kickpuncher.ฉันรักเธอ Kickpuncher
That Kickpuncher is based on.ที่เป็นต้นแบบให้หนัง Kickpuncher
Did you see the scene where Kickpuncher kick-punches 200 guys with one kick-punch?ได้ดูฉากที่ Kickpuncher ปล่อยหมัดเด็ด จัดการคน 200 คนได้ในหมัดเดียวรึเปล่า?

puncher ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, 打孔器] hole puncher

puncher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーパンチヤー[, ki-panchiya-] (n) keypuncher
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch

puncher ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lochstreifenstanzer {m}paper tape puncher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puncher
Back to top