ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*puncher*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น puncher, -puncher-

*puncher* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowpuncher (n.) โคบาล (คำไม่เป็นทางการ)
puncher (n.) ที่เจาะกระดาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got cowpunchers coming over now?เรามีคนเลี้ยงวัวมาร่วมด้วยหรือ
We just watched Kickpuncher, we have to see Kickpuncher 2.เราเพิ่งดู Kickpuncher ภาคแรกจบก็ต้องดูภาค 2 ต่อสิ
Okay, then, let's watch your Kickpuncher 2 then.โอเค ถ้างั้น... ดู Kickpuncher 2 ก็ได้
That Kickpuncher is based on.ที่เป็นต้นแบบให้หนัง Kickpuncher
Did you see the scene where Kickpuncher kick-punches 200 guys with one kick-punch?ได้ดูฉากที่ Kickpuncher ปล่อยหมัดเด็ด จัดการคน 200 คนได้ในหมัดเดียวรึเปล่า?
I'm gonna crash the premiere of the Kickpuncher reboot dressed like classic Kickpuncher.โดยแต่งตัวเป็น Kickpuncher ภาคเก่า
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.(ทีเอ็มที) (เดอะ มันนี่ ทีม) นักออกหมัดโต้ตอบชั้นครู เปลี่ยนเกมทุกอย่าง เมื่อเขาลดความเสี่ยง และเพิ่มกำไรให้มากที่สุด
Kickpuncher starring Don "The Demon" Donaldson as a cyborg cop whose punches have the power of kicks.Kickpuncher นำแสดงโดย Don "the demon" Donaldson เป็นตำรวจไซบอร์กผู้มีกำปั้นแกร่งเหมือนสหบาทา
Kickpuncher, is there anything that we can give you?Kickpuncher คะ มีอะไรที่เราพอจะตอบแทนคุณได้มั้ย?
Kickpuncher 2:เพื่อดู Kickpuncher 2:
Kickpuncher was a cop before he became a cyborg.Kickpuncher เคยเป็นตำรวจ ก่อนมาเป็นหุ่นยนต์
Don't you have any toys? - No. I got a hole puncher.ป้าไม่มีของเล่นอะไรเลยเหรอคะ ไม่มีจ๊ะ มีแค่ที่เจาะกระดาษน่ะ

*puncher* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, 打孔器] hole puncher

*puncher* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーパンチヤー[, ki-panchiya-] (n) keypuncher
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch

*puncher* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lochstreifenstanzer {m}paper tape puncher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *puncher*
Back to top