ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pull out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pull out*, -pull out-

pull out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pull out (phrv.) ล้างออกมา See also: ดึงออกมา Syn. bring out, draw out
pull out (phrv.) ถอนออกมา (เช่น ฟัน) Syn. take out
pull out (phrv.) เสนอ (ความคิด)
pull out (phrv.) ยึด (บางสิ่ง) ออก Syn. draw out
pull out (phrv.) แล่นออกไป See also: แล่นออกจากสถานี (เช่น รถไฟ) Syn. draw out
pull out (phrv.) ละทิ้ง See also: หนีรอด, หลุดพ้น Syn. pull back
pull out (phrv.) (เครื่องบิน) เปลี่ยนระดับการบินหลังจากแล่นต่ำลง
pull out (phrv.) หวนกลับมา (เช่น ร่าเริง,สุขภาพดีอีกครั้ง)
pull out all the stops (sl.) ใช้ทุกวิถีทาง See also: ทำทุกอย่างที่ทำได้
pull out of (phrv.) ควักออกมาจาก See also: ล้วงจาก Syn. go out of, take out of
pull out of (phrv.) เสนอความคิด
pull out of (phrv.) แล่นออกไปจาก
pull out of (phrv.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง
pull out of (phrv.) (เครื่องบิน) เริ่มเปลี่ยนระดับการบิน (หลัง) จากการบินต่ำลง
pull out of (phrv.) หวนกับมา (ร่าเริง, สุขภาพดี)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถก (v.) pull out
ถอน (v.) pull out See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out Syn. ดึง, ทึ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Untie this. He'll pull out the transom.เเก้เชือกออก มันจะดึงท้ายเรือหลุด
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน
Now, once they're asleep hide them in the broomstick cupboard and pull out a few of their hairs and put on their uniforms.พอพวกเขานอนหลับผล็อย เอาไปซ่อนในตู้เก็บไม้กวาด ดึงผมมาสองสามเส้น และเอาเสื้อของพวกเขาใส่
It's time to pull out our swords and eliminate the bad wolf!มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงแล้ว เราต้องขับไล่หมาป่าที่เลวร้ายออกไปซะ
Don't pull out any of his feathers, because he won't thank you for that.อย่าไปดึงขนมันหล่ะ เดี๋ยวมันจะโกรธเอา
Come on, don't make me pull out pictures of my kids again.มาเถอะน่า อย่าให้ผมต้องเอา รูปลูกๆผมออกมาโชว์อีกเลย
You go on and pull out the car.คุณปู่ยังป่วยอยู่นะค่ะ หลังจากไปตามหาพี่ชายที่เมืองจีน
After three days, they pull out the ceramic box, break it open, and get a diamond crystal.สามวันผ่านไป ดึงเอากล่องออกจากเตาอบ ทุบเอาเพรชออก
I was trying to pull out that stump, and I couldn't...ผมจะดึงตอไม้, แต่ไม่ขึ้น
Let's get ready to pull out of here.เตรียมของให้พร้อม แล้วไปจากที่นี่กัน
If you get married to someone like that, she'll probably even pull out your roots.ถ้าเจ้าได้แต่งงานกับคนแบบนั้น เธออาจจะดึงรากเหง้าของเจ้าออกมาหมดเลยก็ได้
And I know that you could... pull out the gun that you've got in there, and you could shoot me.แต่ผมรู้ว่าคุณกำลังคิดจะทำอะไร ผมคิดว่าคุณควรจะ...

pull out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
[hāo, ㄏㄠ, 薅] pull out (weed)
[bá, ㄅㄚˊ, 拔] pull up; pull out; select; promote
拔除[bá chú, ㄅㄚˊ ㄔㄨˊ, 拔除] pull out; remove
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 挈] pull out; take family along
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 擢] pull out; select

pull out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん抜く;引ん抜く[ひんぬく, hinnuku] (v5k) to uproot; to pull out
括り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引き抜く(P);引抜く(io)(P);引きぬく[ひきぬく, hikinuku] (v5k,vt) (1) to extract; to uproot; to pull out; (2) to headhunt; to lure away; (P)
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out

pull out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ทุกวิถีทาง[v. exp.] (chai thuk w) EN: pull out the stops FR: utiliser tous les moyens
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out ; pull out FR: extraire ; retirer
ควักออกมา ; ควัก...ออกมา[v. exp.] (khwak øk mā) EN: pull out ; pull ... out FR: extraire
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
งัด[v.] (ngat) EN: pry up ; pull out ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize FR: faire levier ; forcer
งัด[v.] (ngat) EN: draw out ; pull out ; fish out FR:
ทึ้ง[v.] (theung) EN: pull out ; yank at ; yank out FR:
ถอน[v.] (thøn) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out ; strip FR: arracher ; enlever ; retirer ; ôter ; extraire ; révoquer
ถอนตะปู[v. exp.] (thøn tapū) EN: pull out a nail ; draw a nail FR: arracher les clous ; déclouer
ถอนตัว[v.] (thøntūa) EN: withdraw (from) ; quit ; secede from ; leave ; pull out ; resign ; stop taking part ; decline FR: se retirer ; quitter
ถอนหญ้า[v. exp.] (thøn yā) EN: pull out weeds ; weed FR: sarcler des herbes ; désherber ; arracher les mauvaises herbes

pull out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Register {m} (Orgel) | alle Register ziehen [übtr.]stop | to pull out all the stops [fig.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pull out
Back to top