ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

publicist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *publicist*, -publicist-

publicist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
publicist (n.) นักประชาสัมพันธ์ Syn. publicizer
English-Thai: HOPE Dictionary
publicist(พับ'ลิซิสทฺ) n. นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์,นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนหรือการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายระหว่างประเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง,นักหนังสือพิมพ์,นักประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's fine. I was actually looking for that publicist guy.ก็ดี ที่จริงผมกำลังหานักข่าวคนนั้นอยู่
I think your prowess as a lawman is a myth created from the hoopla of headlines by Mr. Suydam, your publicist there.ผมว่าชื่อเสียงยอดมือปราบของคุณเป็นเรื่องแต่ง สร้างข่าวขึ้นโดยคุณซูยเดียม ประชาสัมพันธุ์ของคุณนั่นเอง
I had no idea that my publicist was doing all this stuff.เป็นคนจัดข้าวของพวกนี้
How would you like to be the publicist of a members' only club so exclusive it makes the Soho House look like one of those dirty public schools with numbers for a name?นี่เธออยากจะเป็น ประชาสัมพันธ์มั้ย
Up till now, my publicist would decide everything for me--มาจนบัดนี้ ความเป็นสาธารณะของฉัน ตัดสินใจทุกอย่างแทนฉัน
She has been your publicist for years, knowing your lies but choosing to speak no evil.เธอได้รับรางวัลตามที่เขาสัญญา แต่วันนี้คุณจะได้รับรางวัลเป็นความเงียบของพวกเขา
Then the royal family's publicist will start to build me up, the woman who has watched from the wings for decades.จากนั้นนักประชาสัมพันธ์ของพระราชวงศ์ จะเปลี่ยนแปลงฉัน ผู้หญิงคนนึงที่มองดูจากเบื้องล่างมาเป็นสิบปี
That's exactly what a good publicist should say, isn't it?ก็นะ แน่ละ มันเป็นอะไรที่พวกประชาสัมพันธ์ที่ดี ควรจะพูด ใช่มั้ยละ
We also found his arrival in the party footage the publicist sent over.ในวิดีโองานเลี้ยง ที่นักประชาสัมพันธ์ส่งมา
Publicist I spoke to said that Gunther was supposed to intro the film, but he showed up late.คนที่ฉันคุยด้วยบอกว่ากันเธอร์ควรจะมาตอนที่หนังเริ่ม แต่เขามาสาย
Sy Spector, Rachel's publicist.ไซ สเปคเตอร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
You don't have to worry about bookings or agents, or publicists or anything.ไม่ต้องห่วงเรื่องกำหนดงาน หรือเอเย่นต์... หรือนักข่าว..

publicist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Publizist {n}publicist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า publicist
Back to top