ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plucky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plucky*, -plucky-

plucky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plucky (adj.) กล้าหาญ See also: กล้า Syn. brave
English-Thai: HOPE Dictionary
plucky(พลัค'คี) adj. กล้าหาญ,กล้า,ชัดแจ้ง., See also: pluckily adv. pluckiness n., Syn. brave
English-Thai: Nontri Dictionary
plucky(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ Supernatural 7x14 ♪ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012Supernatural 7x14 Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012
Hey. You remember a chain called Plucky Pennywhistle's?เฮ้ จำร้านชื่อพลักกี้ เพนนี่วิสเทิลได้ไหม
Oh, we don't take cash here at Plucky Pennywhistle's.โอ เราไม่รับเงินสดที่นี่ พลักกี้ เพนนีวิสเทิล
He was staring at every little Plucky like it was gonna stab him or something.เขาจ้องพลักกี้ทุกตัว อย่างกับมันจะแทงเขา
A healthy dose of props, and our plucky transsexual Porcelina, and you are over the top.ด้วยตัวช่วยสุดวิเศษเหล่านี้ และพอร์ซเซลเลน่า สตรีข้ามเพศผู้อาจหาญ ผนวกรวมกับพวกเธอ
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก
I can do a great deal for a plucky lad like you.ฉันสามารถต่อรองได้ดี กับพวกกล้าๆ อย่างนาย
Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie?พลักกี้ เพนนีวิสเทิล ละครสัตว์มายากล
Standing up to Witch of the Waste, that's plucky.เธอกล้ามากนะ ทั้งๆที่กำลังอยู่ต่อหน้าแม่มดแห่งทุ่งร้างแท้ๆ
We had a party at Plucky's.เราจัดปาร์ตี้ที่พลักกี้
Plucky's. Why does that sound familiar?พลักกี้ ทำไมชื่อฟังดูคุ้นๆ
I'm just saying I hit a dead end with this whole wishes-gone-wild thing, but both kids were at Plucky's day of.ฉันแค่จะบอกว่าฉันเจอทางตันเรื่อง คำอธิษฐานที่ผิดเพี้ยน แต่เด็กทั้งคู่อยู่ที่ร้านพลักกี้วันนั้น

plucky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
面魂[つらだましい, tsuradamashii] (n) fierce or defiant look; determined expression; plucky countenance
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
骨っぽい[ほねっぽい, honeppoi] (adj-i) bony; tough; plucky; spirited; hard to deal with

plucky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
ขันสู้[adj.] (khansū) EN: plucky FR:

plucky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig {adj} | mutiger | am mutigstenplucky | pluckier | pluckiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plucky
Back to top