ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playwright

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playwright*, -playwright-

playwright ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playwright (n.) ผู้เขียนบท See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร Syn. dramatist, scriptwriter
English-Thai: HOPE Dictionary
playwright(เพล'ไรทฺ) n. นักเขียนบทละคร,อาชีพการเขียนบทละคร
English-Thai: Nontri Dictionary
playwright(n) นักเขียนบทละคร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเขียนบท (n.) playwright Syn. ผู้เขียนบท
ผู้เขียนบท (n.) playwright
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am a poet and playwright by trade and sometimes a musician.ข้าเขียน กวีและบทละครขาย บางครั้งข้าก็เป็นนักดนตรี
This is Marcus, this fabulous young playwright I told you about who is helping me put together my one-woman show.ที่จริงมันเป็นการแต่งเรื่องเสียเว่อร์ การเพิ่มความตื่นเต้นมัน เป็นเรื่องของนินาน และนี่คือสิ่งที่แม่ทำ
Uh-Oh, playwright. Better whip out your pen.อ๊ะ คนเขียนบท รีบควักปากกาออกมา
These North Europeans they're all like, you know, tuna, playwrights, not much fun.พวกยุโรปเนี่ย หน้าตาเหมือนกันหมด แกรู้จักมั้ย ทูน่า คนแต่งหนังสือน่ะ ไม่ค่อยสนุกเลย
Poets, musicians, actors, playwrights.นักกวี นักดนตรี นักแสดง นักเขียน
He's a playwright, and I expect a successful one soon.เขาเป็นคนเขียนบท ที่ผมหวังว่าจะประสบความสำเร็จในเร็ว ๆ นี้

playwright ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肖伯纳[Xiào Bó nà, ㄒㄧㄠˋ ㄅㄛˊ ㄋㄚˋ, 肖伯纳 / 肖伯納] Bernard Shaw (1856-1950), Irish-born British playwright
戏剧家[xì jù jiā, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄚ, 戏剧家 / 戲劇家] dramatist; playwright
剧作家[jù zuò jiā, ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ, 剧作家 / 劇作家] playwright
莎士比亚[Shā shì bǐ yà, ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 莎士比亚 / 莎士比亞] Shakespeare (name); William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright
索福克里斯[Suǒ fú kè lǐ sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ, 索福克里斯 / 索福克裡斯] Sophocles (496-406 BC), Greek playwright
威廉・莎士比亚[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ· Sha1 shi4 bi3 ya4, 威廉・莎士比亚 / 威廉・莎士比亞] William Shakespeare (1564-1616), poet and playwright

playwright ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂言作者[きょうげんさくしゃ, kyougensakusha] (n) house playwright (of kabuki)
狂言方[きょうげんかた, kyougenkata] (n) (1) kyogen performer; (2) low-ranked house playwright (of kabuki)
劇作家[げきさっか, gekisakka] (n) playwright; dramatist
脚本家[きゃくほんか, kyakuhonka] (n) scriptwriter; playwright; scenario writer

playwright ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dramatiker {m}playwright

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playwright
Back to top