ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plaid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plaid*, -plaid-

plaid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plaid (n.) ผ้าลายสก็อต See also: ผ้าตาหมากรุก Syn. tartan, crossbarred cloth
plaid (adj.) ซึ่งเป็นผ้าลายสก็อต See also: ซึ่งเป็นผ้าตาหมากรุก
English-Thai: HOPE Dictionary
plaid(เพลด) n.,adj. (เป็น) ผ้าลายสก๊อต,ผ้าตาหมากรุก, See also: plaided adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
plaid(n) ที่ราบ,ทุ่งกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No plaid pants and no women.กางเกงในลายสก๊อตกับผู้หญิง
She'll be here. Wearing a plaid jacket.เธอจะมาในชุดแจ็กเก็ตลายสก็อต
"Look for the middle-aged woman in a plaid jacket."มองหาผู้หญิงวัยกลางคน ในชุดแจกเก็ตลายสก็อต
I must've missed the memo about wearing plaid today.ผมว่าผมพลาดเรื่องนัดให้ใส่เสื้อลายสก็อตนะ วันนี้
Think, like, the CIA with arrows and plaid skirts.defending coastal towns from attacks. Think, like, the CIA with arrows and plaid skirts.
Oh, fine. Wear the same two boring plaid shirts until you die.ตามใจ สวมเสื้อเชิ้ตสก็อตนั้น จนคุณตายเลยละกัน
Ooh, who's the square in the plaid shirt? Oh, right.ใครกันนะสวมเสื้อลายสก็อต โอ้ใช่แล้ว
We should have just bought plaid shirts and gone to a resort.เราควรซื้อแค่เสื้อลายสก็อต แล้วไปพักที่รีสอร์ท
Before me, you were just some goody-goody in plaid who did whatever mommy and daddy told her to.ก่อนจะมีฉัน เธอก็เป็นแค่เด็กหงิมๆคนนึง คอยทำตามที่พ่อกับแม่สั่ง
That tree with the plaid shirt, it has a name?ต้นไม้ที่ใส่เชิ้ตลายสก็อตน่ะเหรอ มีชื่อด้วยหรือไง
I saw a hallway, uh, plaid carpet, uh, the apartment building from when I was a kid.ฉันเห็นโถงทางเดิน เอ่อ พรมตาหมากรุก เออ อพาร์ตเมนต์ที่ฉันเคยอยู่ตอนเป็นเด็ก
I'm not dying on no damn plaid carpet.ฉันไม่ยอมตายบนพรมลายตารางหรอก

plaid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
格子花呢[gé zi huā ní, ㄍㄜˊ ㄗ˙ ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, 格子花呢] plaid, tartan

plaid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タータンチェック[, ta-tanchiekku] (n) tartan (i.e. plaid pattern or fabric) (wasei
弁慶格子[べんけいごうし, benkeigoushi] (n) checked pattern; plaid
格子縞[こうしじま, koushijima] (n) check(ed) pattern; plaid
チェック[, chiekku] (n,vs,adj-no) check; plaid; (P)
弁慶縞[べんけいじま, benkeijima] (n) checks; plaid; checked pattern

plaid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้าห่ม[n. exp.] (phā hom) EN: blanket FR: couverture [f] ; plaid [m]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt FR: couverture [f] ; plaid [m]
แก้คดี[v. exp.] (kaē khadī) EN: plead a case FR: plaider
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit FR: partie [f] ; plaideur [m]
รับสารภาพ[v. exp.] (rap sāraphā) EN: confess ; plead guilty FR: plaider coupable
สำนวน[n.] (samnūan) EN: court files of a case ; dossier ; case record ; case file FR: plaidoirie [f]
ต้นร้ายปลายดี[n.] (tonrāiplāid) EN: a bad beginning makes a good ending FR:
ว่าความ[v.] (wākhwām) EN: hold a brief ; plead ; plead a case in court FR: défendre ; plaider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plaid
Back to top