ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

picnic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *picnic*, -picnic-

picnic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
picnic (n.) การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน See also: ปิกนิก, การไปปิกนิก Syn. party, cakewalk
picnic (vi.) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน See also: ไปปิกนิก
English-Thai: HOPE Dictionary
picnic(พิค'นิค) n. vi.,n. (การ) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานกลางแจ้ง., See also: picnicker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
picnic(vi) ไปปิกนิก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picnicปิกนิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิกนิก (n.) picnic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a picnic if left to the right officers.เจ้าหน้าที่ คนที่เข้าใจ
We went there for a picnic and made love under that oak.เราไปที่นั่นสำหรับปิกนิกและทำให้ความรักที่ใต้ต้นโอ๊ก
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
Yeah, well, I'm no picnic myself.ฉันก็ไม่ได้อาโนเนะเท่าไหร่เหมือนกัน
Wait, I forgot our picnic basket.รอเดี๋ยว! รอเดี๋ยว! ฉันลืมกระเป๋าปิคนิคน่ะ
It's no picnic down here either, Cap. Hang in there, I've almost got it.ข้างล่างนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับนั่งปิคนิคเหมือนกัน หัวหน้า รออีกแป๊บนึง ผมเกือบจะเจอมันแล้ว
When they went on a picnic no kid would hold his handsตอนที่พวกเขาไปปิกนิก ไม่มีเด็กคนไหนอยาก จับมือเขา
And if it doesn't, we'll just have a picnic in the car.แล้วถ้ามันไม่กับมาดีอีก เราปิกนิกกันในรถก็ได้
When it starts to rain just as the picnic is ending.ตอนที่ฝนเริ่มตก พอปิกนิคเสร็จพอดี
If something like this happens again, we'll go on a picnic together.ถ้ามันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอีก เราจะไปปิกนิกด้วยกัน
The year of 1987, A high school Fall picnic Go! Go!ปี 1987 ปิกนิกหน้าฤดูใบไม้ร่วง ไป ไป
The picnic on the beach. And it poured sheets and sheets of rain.ปิคนิคบนหาดทรายในวันที่ฝนตกพรำๆ

picnic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野餐[yě cān, ㄧㄝˇ ㄘㄢ, 野餐] picnic

picnic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊山[ゆさん, yusan] (n) excursion; outing; picnic
ピクニック[, pikunikku] (n) picnic; (P)
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P)

picnic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไปปิกนิก[v. exp.] (pai piknik) EN: picnic FR: aller pique-niquer
ปิกนิก[n.] (piknik) EN: picnic FR: pique-nique [m]

picnic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า picnic
Back to top