ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*picnic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น picnic, -picnic-

*picnic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
picnic (n.) การไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน See also: ปิกนิก, การไปปิกนิก Syn. party, cakewalk
picnic (vi.) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทาน See also: ไปปิกนิก
English-Thai: HOPE Dictionary
picnic(พิค'นิค) n. vi.,n. (การ) ไปเที่ยวนอกบ้านและนำอาหารไปรับประทานกลางแจ้ง., See also: picnicker n.
English-Thai: Nontri Dictionary
picnic(vi) ไปปิกนิก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Picnicปิกนิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิกนิก (n.) picnic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it?มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย
It's a picnic if left to the right officers.เจ้าหน้าที่ คนที่เข้าใจ
We went there for a picnic and made love under that oak.เราไปที่นั่นสำหรับปิกนิกและทำให้ความรักที่ใต้ต้นโอ๊ก
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.บนทุ่งหญ้าที่ชาวทิเบต ออกมานั่งปิคนิคกัน พื้นดินถูกปรับระดับเพื่อ สร้างทางวิ่งอากาศยาน เพื่อให้เครื่องบินของ นายพลจีนสามท่านลงจอด
Rose, you're no picnic, all right?โรส คุณไม่ใช่สิ่งของ
Yeah, well, I'm no picnic myself.ฉันก็ไม่ได้อาโนเนะเท่าไหร่เหมือนกัน
Wait, I forgot our picnic basket.รอเดี๋ยว! รอเดี๋ยว! ฉันลืมกระเป๋าปิคนิคน่ะ
It's no picnic down here either, Cap. Hang in there, I've almost got it.ข้างล่างนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับนั่งปิคนิคเหมือนกัน หัวหน้า รออีกแป๊บนึง ผมเกือบจะเจอมันแล้ว
When they went on a picnic no kid would hold his handsตอนที่พวกเขาไปปิกนิก ไม่มีเด็กคนไหนอยาก จับมือเขา
And if it doesn't, we'll just have a picnic in the car.แล้วถ้ามันไม่กับมาดีอีก เราปิกนิกกันในรถก็ได้
The church picnic's next weekend.อาทิตย์หน้ามีงานรับประทานอาหารที่โบสถ์นะ

*picnic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野餐[yě cān, ㄧㄝˇ ㄘㄢ, 野餐] picnic

*picnic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクニック[, pikunikku] (n) picnic; (P)
行楽[こうらく, kouraku] (n) outing; picnic; excursion; pleasure trip; (P)
遊山[ゆさん, yusan] (n) excursion; outing; picnic

*picnic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไปปิกนิก[v. exp.] (pai piknik) EN: picnic FR: aller pique-niquer
ปิกนิก[n.] (piknik) EN: picnic FR: pique-nique [m]

*picnic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Picknick {n} | ein Picknick machenpicnic | to have a picnic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *picnic*
Back to top