ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pick on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pick on*, -pick on-

pick on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pick on (phrv.) เลือก See also: คัดเลือก Syn. drop on, fasten on
pick on (phrv.) เลือกตำหนิ See also: เลือกลงโทษ Syn. drop on, fasten on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิจารณ์ (v.) pick on See also: blame, criticize, find fault, censure Syn. ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม Ops. ชมเชย, ยกย่อง
แค่นแคะ (v.) pick on See also: blame, criticize, find fault, censure Syn. ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้
Why did Dante pick on Katya?ทำไม Dante รับที่คัทย่า?
They sure won't pick on me again... at least not when you're around.ฉันคิดว่าพวกมันคงเลิกตอแยฉันแล้วล่ะ ถึงแม้จะไม่มีแกอยู่กับฉัน
Why don't you pick on someone your own size.ทำไมไม่ไปหาเรื่องกับใคร ที่ตัวเท่ากับนายบ้าง
Does he pick on you?เค้าแกล้งลูกหรือเปล่า
Let's just pick on the nice guy for bringing a little levity.มาช่วยยกหนุ่มน้อย แล้วพาไปที่สบายๆหน่อย
I mercilessly pick on Will Schuester's lustrous, wavy hair because I'm jealous.ฉันล้อเลียนผม ของชูสเตอร์ เพราะฉันอิจฉา นั่นแหละ
I'm just saying, pick on me, that's fine.แกล้งฉันได้ แต่อย่าแกล้งผู้หญิง
He was small for his age, and the neighborhood boys used to pick on him because of his accent.เขาตัวเล็กกว่าเพื่อนร่วมวัย และ เด็กๆ เพื่อนบ้าน และมักจะถูกแกล้ง เพราะเขาตัวเล็กกว่า
Denise, come on, why'd they pick on Lee?เดนิส ไม่เอาน่า ทำไมพวกมันเลือกลีล่ะ
Budding psychopaths don't just pick on their siblings.พวกที่เริ่มจะเป็นโรคจิต จะไม่แค่รังแกพี่น้องของเขาหรอก
Oh dear, Team Leader Oh, you always pick on me.คุณนี่จับฉันได้ตลอดเลยนะค่ะ หัวหน้าโอ

pick on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いびる[, ibiru] (v5r,vt) to pick on; to tease

pick on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค่นแคะ[v.] (khaenkhae) EN: pick on FR:
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)
วิจารณ์[n.] (wijān) EN: comment on ; review ; criticize ; blame ; pick on FR: commenter ; critiquer ; analyser ; passer en revue
แคะฟัน[v. exp.] (khae fan) EN: pick one's teeth FR: se curer les dents
แคะจมูก[v. exp.] (khae jamūk) EN: pick one's nose FR:
ซอกแซก[v.] (søksaēk) EN: edge one's way through ; take an indirect route ; pick one's way through FR:
แยงหู[v. exp.] (yaēng hū) EN: pick one's hear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pick on
Back to top