ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peacock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peacock*, -peacock-

peacock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peacock (n.) นกยูง See also: นกยูงตัวผู้ Syn. peafowl
peacock (n.) คนอวดดี See also: คนหลงตัวเอง, คนที่ทะนงตน Syn. vain
English-Thai: HOPE Dictionary
peacock(พี'คอค) n. นกยูง,คนหยิ่ง
peacock oren. =bornite
English-Thai: Nontri Dictionary
peacock(n) นกยูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นกยูง (n.) peacock Syn. ยูง
บุหรง (n.) peacock Syn. นกยูง
มยุร (n.) peacock Syn. มยูร, นกยูง, มยุเรศ, มยุระ, มยุรา, มยุรี
มยุระ (n.) peacock Syn. มยูร, นกยูง, มยุเรศ, มยุรา, มยุรี
มยุรา (n.) peacock Syn. ยูง, นกยูง, มยุเรศ, มยุร
มยุเรศ (n.) peacock Syn. มยูร, นกยูง, มยุระ, มยุรา, มยุรี
มยุเรศ (n.) peacock Syn. ยูง, นกยูง, มยุร
มยุเรศ (n.) peacock Syn. มยุร, นกยูง, มยุรา
มยูร (n.) peacock Syn. มยุร, นกยูง, มยุเรศ, มยุรา
ยูง (n.) peacock Syn. นกยูง, มยุเรศ, มยุร
ยูง (n.) peacock
มยุรคติ (n.) peacock´s posture
นกยูงตัวเมีย (n.) female peacock
พนมหางนกยูง (n.) sheaf of peacock´s tail feather
มยุรฉัตร (n.) sheaf of peacock´s tail feather Syn. พนมหางนกยูง
มยุรี (n.) female peacock Syn. นกยูงตัวเมีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Mrs. Peacock sat here. And Professor Plum sat here.และคุณนายพีคอร์คนั่งที่นี่ และศาสตราจารย์พลัมนั่งที่นี่
And Mrs. Peacock here.และคุณนายพีคอร์คอยู่นี่
Mrs. Peacock took a drink.คุณนายพีคอร์คคว้าเครื่องดื่ม
We didn't hear the cook scream because Mrs. Peacock was screaming about the poisoned brandy.เราไม่ได้ยินเสียงร้องของแม่ครัว เพราะคุณนายพีคอร์คกรีดร้อง เรื่องบรั่นดีถูกวางยาพิษ
Mrs. Peacock did it all.คุณนายพีคอร์คเป็นคนทำทั้งหมด
Who was Mrs. Peacock taking bribes from?คุณนายพีคอร์ครับสินบนจากใคร?
Mrs. Peacock was a man?คุณนายพีคอร์คเป็นผู้ชายเหรอ?
Sitting here at dinner, Mrs. Peacock told us she was eating one of her favorite recipes, and monkey's brains, though popular in Cantonese cuisine, are not often to be found in Washington, D.C.ตอนที่นั่งรับประทานอาหารเย็น คุณนายพีคอร์คบอกว่าเธอกิน เป็นหนึ่งในสูตรที่คุณชื่นชอบ และสมองของลิง เป็นอาหารที่นิยมแต่ในกวางตุ้ง
This peacock here put his hands on my statue?เจ้าคนอวดดีนี่เหรอ ที่จะเป็นคนดูแลสาวน้อยของฉัน
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา
Got a big-ass peacock right here.ก้นใหญ่เหมือนยูงรำแพนเลย
It's the guy peacock who poofs up.นกยูงตัวผู้ถึงจะรำแพน

peacock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孔雀河[Kǒng què hé, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄏㄜˊ, 孔雀河] Peacock river in Xinjiang
孔雀[kǒng què, ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, 孔雀] peacock

peacock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスポットシクリッド[, aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti)
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid
アウロノカラフエセリ[, auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi)
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus)
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
コーネリアエ[, ko-neriae] (n) Aulonocara chizumulu (species of peacock cichlid, Aulonocara korneliae); Aulonocara blue gold
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor)
孔雀[くじゃく;くざく;クジャク, kujaku ; kuzaku ; kujaku] (n) (uk) peafowl (inc. the male peacock, female peahen, and young peachick)
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock)
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior

peacock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุหรง[n.] (burong) EN: bird ; peacock FR: oiseau [m] ; paon [m]
กระโงก[n.] (kra-ngōk) EN: peacock FR: paon [m]
กุโงก[n.] (ku-ngōk) EN: peacock FR: paon [m]
มยูร[n.] (mayūn) EN: peacock FR:
มยุระ[n.] (mayura) EN: peacock FR: paon [m]
มยุรา[n.] (mayurā) EN: peacock FR: paon [m]
มยุเรศ[n.] (mayurēt) EN: peacock FR: paon [m]
มยุรี[n.] (mayurī) EN: female peacock FR: femelle du paon [f]
นกแว่นสีเทา[n. exp.] (nok waen sī) EN: Grey Peacock-Pheasant ; Burmese Peacock FR: Éperonnier chinquis [m]
นกยูง[n. exp.] (nok yūng) EN: peacock ; peacock-pheasant ; peafowl FR: paon [m] ; paonne [f]
นกยูงตัวผู้[n. exp.] (nok yūng tū) EN: peacock ; peafowl FR:
ผีเสื้อหางคู่หนอนกาฝาก[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Peacock Royal FR:
ผีเสื้อหางติ่งปารีส[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Paris Peacock FR:
ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Banded Peacock FR:
ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Blue Peacock FR:
ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Common Peacock FR:
ผีเสื้อแพนซีมยุรา[n. exp.] (phīseūa pha) EN: Peacock Pansy FR:
เปราะป่า[n.] (prǿ pā) EN: peacock ginger ; resurrection lily FR:
สิขี[n.] (sikhī) EN: peacock FR:
ต้นหางนกยูง[n. exp.] (ton hāngnok) EN: peacock flower tree FR:
กะโต้งโห่ง[X] (katōnghong) EN: [peacock cry] FR: [cri du paon]
นกแว่น[n. exp.] (nok waen) EN: peacock-pheasant ; peafowl ; Polyplectron FR:
นกแว่นภูเขา[n. exp.] (nok waen ph) EN: Mountain Peacock-Pheasant ; Rothschild's Peacock-Pheasant ; Mirror Pheasant FR: Éperonnier de Rothschild [m]
นกแว่นสีน้ำตาล[n. exp.] (nok waen sī) EN: Malayan Peacock-Pheasant ; Malaysian Peacock-Pheasant ; Crested Peacock-Pheasant ; Polyplectron malacense FR: Éperonnier malais [m] ; Éperonnier de Hardwicke [m] ; Polyplectron malacense

peacock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzeschwanzfasan {m} [ornith.]Sumatran Peacock-Pheasant
Grauer Pfaufasan {m} [ornith.]Burmese Peacock-Pheasant
Pfauenfeder {f}peacock feather
Malaienpfaufasan {m} [ornith.]Malay Peacock-Pheasant
Napoleonfasan {m} [ornith.]Palawan Peacock-Pheasant
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick
Pfauenelfe {f} [ornith.]Peacock Coquette
Pfauenauge {n} (Schmetterling) [zool.]peacock butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peacock
Back to top