ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panache

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panache*, -panache-

panache ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panache (n.) การอวดตัวหรือวางท่า Syn. pride
English-Thai: HOPE Dictionary
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Los Angeles has all the cultural panache of a Porta Potti.ลอสแองเจลลิสเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ที่ประหลาดๆทั้งนั้น
This trick with the light bulbs that you performed with just such panache at your housewarming party...กลลวงเรื่องหลอดไฟ ที่คุณได้ทำการแสดงพร้อมกับเครื่องแต่งกายเลิศๆ ที่งานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ของคุณ...
Not just-a da flash, it take-a panache, it take-a da passion for da art.ไม่ใช่แค่เร็ว มันต้องเฉิดฉาย ต้องทุ่มเทเป็นศิลปะ
Nickel-plated brass casing, Lubalox coat for panache.ปลอกทองเหลืองชุบนิเกิล กระสุนเคลือบเทปล่อน
But I believe our set for sectionals this year should have a little more showbiz panache.แต่ฉันเชื่อว่า ในการแข่งระดับเขตปีนี้ ควรมีเพลงที่มัน ชวนเร้าใจหน่อย
This guy's a skilled forger, safe cracker, lots of panache, and he's only 20 years old.หมอนี่เป็นนักปลอมมีฝีมือ เป็นนักสเดาะเซฟ คุยโม็โอ้อวด และ อายุแค่ 20 ปี
Yeah, he needs to have panache.เขาต้องแต่งตัวให้สง่างาม
Well, it did have a certain panache.แสดงได้เป็นมิตรลูกตากว่านี้เยอะ
Oh, and know this, if you go near my girlfriend, the little balls hanging from our Christmas tree next year will have a certain panache.ไม่คุ้มหรอก ที่รัก กินขนมเราให้อร่อยนะ แล้วรู้ไว้ด้วย ถ้านายเข้าใกล้แฟนฉัน

panache ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs

panache ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federbusch {m}plume; panache

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panache
Back to top