ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*panache*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น panache, -panache-

*panache* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panache (n.) การอวดตัวหรือวางท่า Syn. pride
English-Thai: HOPE Dictionary
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not just-a da flash, it take-a panache, it take-a da passion for da art.ไม่ใช่แค่เร็ว มันต้องเฉิดฉาย ต้องทุ่มเทเป็นศิลปะ
Los Angeles has all the cultural panache of a Porta Potti.ลอสแองเจลลิสเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ที่ประหลาดๆทั้งนั้น
This guy's a skilled forger, safe cracker, lots of panache, and he's only 20 years old.หมอนี่เป็นนักปลอมมีฝีมือ เป็นนักสเดาะเซฟ คุยโม็โอ้อวด และ อายุแค่ 20 ปี
This trick with the light bulbs that you performed with just such panache at your housewarming party...กลลวงเรื่องหลอดไฟ ที่คุณได้ทำการแสดงพร้อมกับเครื่องแต่งกายเลิศๆ ที่งานปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ของคุณ...
Nickel-plated brass casing, Lubalox coat for panache.ปลอกทองเหลืองชุบนิเกิล กระสุนเคลือบเทปล่อน
But I believe our set for sectionals this year should have a little more showbiz panache.แต่ฉันเชื่อว่า ในการแข่งระดับเขตปีนี้ ควรมีเพลงที่มัน ชวนเร้าใจหน่อย
Yeah, he needs to have panache.เขาต้องแต่งตัวให้สง่างาม
Well, it did have a certain panache.แสดงได้เป็นมิตรลูกตากว่านี้เยอะ
Oh, and know this, if you go near my girlfriend, the little balls hanging from our Christmas tree next year will have a certain panache.ไม่คุ้มหรอก ที่รัก กินขนมเราให้อร่อยนะ แล้วรู้ไว้ด้วย ถ้านายเข้าใกล้แฟนฉัน

*panache* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs

*panache* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federbusch {m}plume; panache

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *panache*
Back to top