ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nutritious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nutritious*, -nutritious-

nutritious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nutritious (adj.) ซึ่งบำรุงสุขภาพ See also: ซึ่งบำรุงร่างกาย Syn. nourishing
English-Thai: HOPE Dictionary
nutritious(นิวทริช'เชิส) adj. ซึ่งบำรุงเลี้ยง,ซึ่งให้อาหาร,, Syn. nutrient
English-Thai: Nontri Dictionary
nutritious(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซึ่งบำรุงร่างกาย,ซึ่งบำรุงกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nutritious-มีคุณค่าทางโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cornerstone of any nutritious breakfast.รากฐานที่สำคัญของอาหารเช้ามีคุณค่าทางโภชนาการใด ๆ
And as soon you've prepared a nutritious yet savory meal that I'm about to eat, you can listen to whatever you like.ถ้าลูกมาช่วยแม่ทำกับข้าวบ้าง อยากฟังอะไรก็ตามใจจ้ะ
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์
A good day for a nutritious breakfast.และเป็นวันดีสำหรับอาหารเช้าครบ 5 หมู่ ฉันไม่เก็ทว่ะ
It's the most nutritious organ of them all.มันบำรุงสุขภาพได้ดีมาก
We never really have any nutritious meals.เราไม่เคยได้กินอาหาร ที่มีสารอาหารครบจริง ๆ
Arise for a nutritious breakfast!ตื่นรับอาหารเช้าของวันใหม่
Dishy and nutritious.น่าอร่อยและมีประโยชน์
Berries are really nutritious.เบอรี่มีสารอาหาร เยอะดีนะ

nutritious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滋补[zī bǔ, ㄗ ㄅㄨˇ, 滋补 / 滋補] nourishing; nutritious

nutritious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise

nutritious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nahrhaft {adj} | nahrhafter | am nahrhaftestennutritious | more nutritious | most nutritious
Nahrhaftigkeit {f}nutritiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nutritious
Back to top