ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freeway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freeway*, -freeway-

freeway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeway (n.) ถนนที่ไม่จำกัดความเร็ว และมีหลายช่องถนนในแต่ละทิศทาง Syn. expressway, throughway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No light poles, and the freeway exit ramp is just a block away.ไม่มีเสาไฟฟ้าสักต้น และห่างจากฟรีเวย์แค่ช่วงถนนเดียว
A fender-bender on the I-5 Freeway, northbound from 91 Freeway to....รถเสียที่สายไอ 5 ซานตา อาน่า ขึ้นเหนือจากสาย 91
Who fed you the location on the 710 freeway shooter?ใครเป็นคนให้ภาพข่าวบนที่อยู่ทางหลวง710
Okay, the suspect has just gotten off the 5 Freeway and right now is making his way through Burbank.ผู้ต้องสงสัยได้ออกจากฟรีเวย์หมายเลข 5 และตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปที่เบอร์แบงค์
City council has voted to name the freeway interchangeสภาเทศบาลลงมติเลือกชื่อแยกทางด่วน
WE'VE GOT CHOPPERS ON ROUND-THE-CLOCK FREEWAY PATROL.พาหนะเหยื่อ แผนที่,ซีเอสพีเอส,แล้วก็รอยกระสุน
RESPONSIBLE FOR THE FREEWAY SHOOTING. THE INDIVIDUAL IS A WHITE, 45เขาสวมสูทและผูกไทด์ในการทำงาน และเพิ่งออกจากออฟฟิสเมื่อประมาณบ่ายสอง
WHAT? I'M THE ROAD WARRIOR, THE FREEWAY SHOOTER.เราควรแลกบันทึกกันดูตอนอาหารค่ำนะ
Use every surveillance satellite, every drone aircraft, every freeway camera.ใช้ดาวเทียมสังเกตการณ์ทุกดวง และเครื่องบินสำรวจทุกลำ
What you're seeing here are pictures of the 10 freeway south of downtown.ที่คุณชมอยู่ คือ ถนนหลวงหมายเลข10
Hey, Kate. I'm practically on the freeway right now.ว่าไง เคท ตอนนี้ผมกำลังขับ อยู่บนทางด่วน
The truth is I was... living under a freeway overpass without a penny in my pocket.ความจริงก็คือผม... ผมอาศัยนอนใต้ทางด่วน ไม่มีเงินในกระเป่าซักแดง.

freeway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーウエー[, furi-ue-] (n) freeway
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
側路[そくろ, sokuro] (n) access lanes (e.g. on a freeway); service road; bypass
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P)

freeway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอเตอร์เวย์[n.] (møtoēwē) EN: motorway ; expressway ; freeway FR: route express [f] ; voie rapide [f]

freeway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freeway
Back to top