ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuchsia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuchsia*, -fuchsia-

fuchsia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuchsia (n.) สีแดงม่วง Syn. vermilion, maroon
English-Thai: HOPE Dictionary
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
PHOEBE [SINGING]: And fuchsia and mauveถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นใคร
It's fuchsia and it's my favorite color.It's fuchsia and it's my favorite color.
I already told Louis' seamstresses to make you a maid of honor dress from the brightest fuchsia they could find.ฉันบอกห้องเสื้อของหลุยส์ไปแล้ว ให้ตัดชุดเพื่อนเจ้าสาว จากผ้าฟูเชียร์ที่สว่างที่สุดเท่าที่พวกเขาจะหาได้
It's midnight fuchsia. I'll get you a bottle sometime.สีมิดไนต์ฟูเชีย เดี๋ยววันหลังเอาขวดมาให้
Midnight fuchsia. You're so pretty.มิดไนต์ฟูเชีย พี่สวยจัง

fuchsia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โคมญี่ปุ่น[n.] (khōm Yīpun) EN: Fuchsia FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuchsia
Back to top