ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lottery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lottery*, -lottery-

lottery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lottery (n.) การเสี่ยงโชค Syn. chance
lottery (n.) สลากกินแบ่ง See also: ล็อตเตอรี่
English-Thai: HOPE Dictionary
lottery(ลอท'เทอรี) n. ลอตเตอรี่,ระบบการแจกจ่ายรางวัล, Syn. drawing
English-Thai: Nontri Dictionary
lottery(n) สลากกินแบ่ง,ลอตเตอรี่,หวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lotteryสลากกินแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lottery ticketsสลากกินแบ่ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) Government Lottery Office
สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) The Government Lottery Office
หางเลข (n.) last serial numbers on the government´s lottery tickets See also: last numbers of a lottery ticket
เจ้ามือหวย (n.) host of lottery gamble See also: banker of lottery gamble
เรียงเบอร์ (n.) a list of lottery results
แทงหวย (v.) buy a lottery ticket See also: make a gamble
ล็อตเตอรี่ (n.) lottery See also: sweepstakes, raffle, draw Syn. สลากกินแบ่ง, หวยเบอร์
ลอตเตอรี่ (n.) lottery Syn. สลากกินแบ่ง, หวย
สลากกินแบ่ง (n.) lottery See also: lottery ticket Syn. ล็อตเตอรี่
สลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) lottery Syn. ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) lottery See also: sweepstake Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่, หวยรัฐบาล
หวย (n.) lottery See also: raffle, draw Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่
หวยรัฐบาล (n.) lottery Syn. ลอตเตอรี่
หวยรัฐบาล (n.) lottery See also: sweepstake Syn. สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี่
หวยเบอร์ (n.) lottery Syn. หวย, ล็อตเตอรี่
หวยเบอร์ (n.) lottery See also: state lottery Syn. หวย
กินรวบ (n.) illegal lottery Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน
ถูกหวย (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize Syn. ถูกเบอร์
ถูกเบอร์ (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize
สลากกินรวบ (n.) illegal lottery Syn. หวยเถื่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She won first prize in the lotteryเธอถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก.
Yeah, chief, got the winning lottery ticket right here.หัวหน้า วันนี้ชั้นถูกล็อตเตอรี่นะ
That's fine. I mean, you're sittin' on a winning' lottery ticket.ก็นายนั่งทับล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
You won the lottery a couple years ago?เมื่อ 2-3 ที่แล้ว คุณถูกรางวัลล็อตเตอรี่ใช่ไหม
One lottery ticket I'll win First Prize todayขอจับสลากหนึ่งใบ วันนี้ต้องได้รางวัลใหญ่แน่
Shit, they forgot this lottery ticket.พวกเขาลืมล๊อตเตอรี่ไว้
And your lottery ticket!และลอตเตอรี่ของคุณละ
I got four numbers in the lottery last week.ฉันถูกลอตเตอรี่4ตัวอาทิตย์ก่อน นายเชื่อหรือเปล่า
Yeah, I'm so lucky I ought to buy a lottery ticket, shouldn't I?ต้องซื้อหวยหน่อยแล้วมั้ง
The lottery numbers are out. Sorry, can I borrow that?ล๊อตเตอรี่ออก\ ขอผมยืมหน่อยได้มั้ย?
All lottery winners of large sums must speak with a counsellor like meคนที่ถูกรางวัลใหญ่ควรต้องปรึกษาทนายอย่างผม
Won over 10 billion yen in a lottery called Powerballถูกรางวัล 10 ล้านเยนจากล๊อตเตอรี่ที่เรียกว่าพาวเวอร์บอล

lottery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彩票[cǎi piào, ㄘㄞˇ ㄆㄧㄠˋ, 彩票] the lottery; lottery ticket
[cǎi, ㄘㄞˇ, 彩] (bright) color; variety; applause; applaud; (lottery) prize
博彩[bó cǎi, ㄅㄛˊ ㄘㄞˇ, 博彩] lottery
幸运抽奖[xìn yùn chōu jiǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄣˋ ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, 幸运抽奖 / 幸運抽獎] lucky draw; lottery

lottery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
サッカー籤[サッカーくじ, sakka-kuji] (n) (uk) football pool; soccer lottery
すか[, suka] (n) (1) nonsense; (2) loss (on scratch lottery tickets, etc.)
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery
抽籤券;抽せん券;抽選券[ちゅうせんけん, chuusenken] (n) lottery ticket
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P)
当選券;当籤券[とうせんけん, tousenken] (n) winning ticket (in a lottery, etc.)
抽選(P);抽籤(oK);抽せん[ちゅうせん, chuusen] (n,vs) lottery; raffle; drawing (of lots); (P)
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
福引;福引き[ふくびき, fukubiki] (n) lottery; tombola; drawing

lottery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ้หวย[v. exp.] (bai hūay) EN: hint ; give a laconic lottery tip FR:
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
หวยมาเลย์[n. exp.] (hūay Mālē) EN: Malaysian lottery FR:
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoe) EN: illegal lottery ; umbers game FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery FR:
กองสลากกินแบ่ง[n. exp.] (køng salāk ) EN: Lottery Department FR:
ลอตเตอรี่ [= ล็อตเตอรี่][n.] (lǿttoērī) EN: lottery ; lottery ticket FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
ลอตเตอรี่งวดหน้า[n. exp.] (lǿttoērī ng) EN: next drawing of the lottery FR: prochain tirage de la loterie [m]
เรียงเบอร์[n.] (rīeng boē) EN: list of lottery results ; list of winning lottery numbers FR: liste du tirage de la loterie [l]
สลาก[n.] (salāk) EN: ticket ; coupon ; lottery ticket FR: billet de loterie [m]
สลากภัต[n.] (salākkaphat) EN: food and other requisites distributed to monks via a lottery process FR:
สลากกินแบ่ง[n.] (salākkinbae) EN: lottery ; lottery ticket FR: loterie [f]
สลากกินแบ่งรัฐบาล[n. exp.] (salākkinbae) EN: lottery ; sweepstake FR: loterie nationale [f]
สลากออมสิน[n. exp.] (salāk ømsin) EN: GSB Lottery FR:
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)[org.] (Samnakngān ) EN: Government Lottery Office FR:
ซื้อลอตเตอรี่ = ซื้อล็อตเตอรี่[v. exp.] (seū løttoēr) EN: buy a lottery ticket FR: acheter un billet de loterie
แทงหวย[v. exp.] (thaēng hūay) EN: play the lottery ; buy a lottery ticket FR: jouer à la loterie
ถูกลอตเตอรี่[v. exp.] (thūk løttoē) EN: win a lottery FR: gagner à la loterie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lottery
Back to top