ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

literally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *literally*, -literally-

literally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
literally (adj.) อย่างตามตัวอักษร See also: ตามตัวหนังสือ
literally (adv.) อย่างแท้จริง See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง Syn. virtually, actually
English-Thai: Nontri Dictionary
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I literally don't understand what those words mean.ผมไม่เข้าใจอย่างแท้จริง สิ่งที่คำเหล่านั้นหมายถึง
This is big, Edward, literally and figuratively.มันจะต้องใหญ่แน่ เอ็ดเวิร์ด ใหญ่และดัง
If only one out of a million of those had planets if just one out of a million of those had life and if just one out of a million of those had intelligent life there would be literally millionsถ้ามีเพียงหนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน ของผู้ที่มีชีวิต และถ้าเพียงแค่หนึ่งในล้าน
Come in. My house is literally your house.เ้ข้ามาสิ บ้านฉันก็เหมือน บ้านคุณ
We haven't actually, literally looked at each other for three months and now you're here, and I have this ring on my finger.เราไม่ได้เจอหน้ากันเลย 3 เดือน... ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่ นิ้วนางฉันใส่แหวน
I'm sorry, I literally don't have anybody else to talk to.ผมขอโทษ ผมไม่มีใครให้คุยด้วยน่ะ
Day after day without a word - I literally went to pieces.วันแล้ววันเล่า ไม่มีข้อความอะไรเลย ฉันเหมือนแตกสลายเป็นเสี่ยงๆ
I can literally feel my eggs atrophyอ่านไปอ่านมา มดลูกแทบจะหยุดทำงาน
Just three more of these and I'm quite literally all ears.ขอดื่มอีกสักสามแก้ว แล้วเดี๋ยวจะนั่งฟังดีๆ
Clark, the sky was literally about to fall down on us.คลาร์ก, ตอนนั้นโลกกำลังจะถล่มใส่เรา. ฉันไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกรึเปล่า
Loch Ness, lake Champlain there are literally hundreds of eyewitness accounts, but here, almost nothing.ล็อคเนส เจ้แห่งทะเลสาป ในบันทึกบอกว่าคนนับร้อยเคยเห็นมัน แต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลย
You hit the brakes for a second, just tap them on the freeway, you can literally track the ripple effect of that action across a 200-mile stretch of road, because traffic has a memory.เหยียบเบรคนิดนึง, เลื่อนรถไปบนฟรีเวย์, คุณจดจำเส้นทาง เค้นเอาประสบการณ์จากการขับขี่นั้น ตลอดระยะทาง 200 ไมล์,

literally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照字面[àn zhào zì miàn, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄇㄧㄢˋ, 按照字面] literally

literally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
文字通り(P);文字どおり[もじどおり, mojidoori] (adj-no) (1) literal; (n-adv) (2) literally; (P)
空桶[からおけ, karaoke] (n) (See カラオケ) pun on karaoke (literally, empty bucket)

literally ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
แปลตรงตัว[X] (plaē trong ) EN: literally FR: littéralement
ตามตัวอักษร[adv.] (tām tūa-aks) EN: literally FR: à la lettre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า literally
Back to top