ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life-sized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life-sized*, -life-sized-

life-sized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life-sized (adj.) ที่มีขนาดเท่าตัวจริง Syn. life-size
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could not believe I would find a life-sized cutout of "Queen Q" in a place like this.ครับ ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมจะพบป้าย ควีนQ ขนาดเท่าตัวจริงในสถานที่แบบนี้
000; Life-sized cutout of Queen Q: priceless}บางที คุณหนูน่าจะถอยห่างจากเรื่องอย่างนี้นะครับ
I'm not into guys who look like life-sized cartoon wieners.ฉันไม่ชอบผู้ชาย ที่ดูเหมือนการ์ตูนไส้กรอกเวียนนา ขนาดเท่าคนจริงหรอกย่ะ

life-sized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei

life-sized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาดเท่าคน[adj.] (khanāt thao) EN: life-size ; life-sized FR:
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life-sized
Back to top