ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leaded*, -leaded-

leaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leaded (adj.) ที่มีสารตะกั่ว (น้ำมัน)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the other side looks like leaded paint. With what could be azurite.แต่อีกด้านหนึ่ง ดูเหมือนเป็นแม่สี
Starting at the turn of the 20th century, the makers of leaded paint hired the fledgling advertising industry to persuade the consumer that lead was child-friendly.เริ่มต้นที่หันของศตวรรษที่ 20, ผู้ผลิตของสีที่มีสาร ตะกั่วได้รับการว่าจ้างนก อุตสาหกรรมโฆษณาจะ ชักชวนให้ผู้บริโภค
It's from leaded gasoline.มันมาจากน้ำมันเบน ซินที่มีสารตะกั่ว
He went right to work on publishing the scientific paper that would make the case against leaded gasoline.เขาก็มีสิทธิในการทำงานเกี่ยวกับการ เผยแพร่บทความทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทำให้คดีกับน้ำมันเบน ซินที่มีสารตะกั่ว
The first witness was Dr. Robert Kehoe, longtime scientific advocate for leaded gasoline.พยานปากแรก เป็นดร. โรเบิร์ต เคโฮ สนับสนุน ทางวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันมานาน
She pleaded with me not to goเธอขอร้องฉันไม่ใช่การไป
Remember when you were desperate... to make that last slot on the '68 Grenoble team, and you pleaded with me to talk to Kurt?ที่จะได้ร่วมทีมปี 68 ได้มั้ย นายขอร้องให้ฉันพูดกับเคิร์ท
I don't want Ffynnon Garw to be on the map because we begged for it, because we pleaded.ผมไม่อยากให้มีฟินาฮ่อนการูในแผนที่ เพราะเราขอร้อง เพราะเราอ้อนวอนเขา
I pleaded with the French and the Belgians to go back and get you all.ผมโทรไปหาฝรั่งเศสกับเบลเยี่ยม ให้กลับไปช่วยเหลือพวกคุณ
Come on, this isn't Halliburton overcharging for unleaded, Tom.ไม่ใช่เพราะว่าฮอลลี่ เบอร์ตั้น เป็นคนบงการเรื่องนี้อย่างงั้นเหรอทอม
Dami didn't want to go, but I pleaded with her to.ทามิไม่อยากจะไป แต่หนูขอร้องเค้าให้ไป
I pleaded with him not to go.แต่ทอลลิเวอร์บอกผมว่า เราเป็นทหาร ไม่ใช่ฆาตกร

leaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加鉛ガソリン[かえんガソリン, kaen gasorin] (n) leaded gasoline; leaded petrol
無鉛[むえん, muen] (n,adj-no) unleaded (gasoline, petrol)
無鉛レギュラー[むえんレギュラー, muen regyura-] (n) regular unleaded (petrol, gasoline)

leaded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร้สาร[adj.] (rai sān) EN: unleaded FR: sans plomb
ไร้สารตะกั่ว[adj.] (rai sān tak) EN: unleaded FR: sans plomb

leaded ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bleifrei (Benzin) {adj}unleaded; lead-free

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leaded
Back to top