ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leach*, -leach-

leach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leach (vi.) กรอง
leach (vt.) กรอง
leach (n.) การกรอง
leach away (phrv.) กรองออก See also: กรองทิ้ง Syn. leach out
leach away from (phrv.) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice) Syn. leach from, leach out of
leach from (phrv.) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice) Syn. leach away from, leach out of
leach out (phrv.) กรองออก See also: กรองทิ้ง Syn. leach away
leach out of (phrv.) กรองออกจาก (มักใช้รูป passive voice) Syn. leach away from
English-Thai: HOPE Dictionary
leach(ลีชฺ) vt.,vi. กรอง,โกรก,กรองทิ้ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leach Rate อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่ถูกชะละลายออกจากขยะต่อหน่วยเวลาหรือ ต่อหน่วยพื้นที่และเวลา เช่น กรัม/วัน หรือ กรัม/ตร.ชม.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกรก (v.) leach See also: pour, wash, rush down, gush down Syn. สระ, ชะ, ล้าง
ฟอกขาว (v.) bleach See also: whiten Syn. ฟอก
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean
ฟอกสี (v.) bleach
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want just north of 4,800 milligrams per liter, but if you over-boil to get there, you're going to leach your tannins.คุณต้องการนอร์ทเพียงแค่ 4800 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าหากคุณกลั่นมากกว่านั้น คุณจะต้องกรองสารไฮโดรไลซ์แทนนิน ของคุณทิ้ง
So we leach out all his sweat.เอาล่ะ นี่คือเหงื่อของเค้าทั้งหมด
And that was for eating bleach under the sink.และนั่นก็เพราะไปกินน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ใต้อ่างล้างจาน
Then they'll walk out to the bleachers ... and sit in their shirt sleeves on a perfect afternoon.จากนั้นพวกเขาจะเดินไปที่อัฒจันทร์ และนั่งลงในตอนบ่ายของวันที่สดใส
Even the Ryslampa wire lamps of environmentally-friendly unbleached paper.(เพลง) ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา..
Uh, do you think I should bleach my jeans...อ่า นี่เธอคิดว่าฉันควรจะ/ฟอกยีนส์...
Yeah. -=THE LAST FANTASY=- Proudly Presents -=TLF SUB TEAM=- CC by snowmoon synced by bleacheอืม รู้มั้ยคูป/ถ้าตอนนั้นเธอถามฉันว่า
If you're not cutting it at least bleach it a littleถ้าไม่ตัด มาฟอกสักนิดก็ยังดี
Yoshie, I just ran out of bleachโยชิเอะ ฉันพึ่งเริ่มเองนะ
Scrubbed with bleach recently.ขัดกับน้ำยาฟอกขาวเมื่อเร็วๆ นี้
And there in the high-security bleachers are the good-behavior cons, along with their cheerleaders?กองเชียร์นักโทษเด็กดีกับเสื้อสีขาวเจิดจ้า มาพร้อมกับกอง... .
You come around these bleachers again, it's gonna be more than just words we're exchanging.ขืนแกเข้ามาใกล้ที่นั่งนี่อีก เราจะไม่แลกเปลี่ยนกันแค่คำพูดแน่นอน

leach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漂白剂[piāo bái jì, ㄆㄧㄠ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, 漂白剂 / 漂白劑] bleach
漂白水[piǎo bái shuǐ, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 漂白水] bleach
[pì, ㄆㄧˋ, 澼] bleach; to clean
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 脱色剂 / 脫色劑] bleaching agent; decolorant
次氯酸[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, 次氯酸] hypochlorous acid HOCl (bleach)
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 洴] wash; bleach (fabric)

leach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
ブリーチ[, buri-chi] (n) bleach
ブリーチャーズ[, buri-cha-zu] (n) bleachers
内野席[ないやせき, naiyaseki] (n) infield bleachers
塩素系漂白剤[えんそけいひょうはくざい, ensokeihyouhakuzai] (n) chlorine bleach
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)
外野席[がいやせき, gaiyaseki] (n) outfield bleachers
晒;晒し[さらし, sarashi] (n) bleaching; bleached cotton
晒し粉;さらし粉[さらしこ, sarashiko] (n) bleaching powder
晒木綿;晒し木綿[さらしもめん, sarashimomen] (n) bleached cotton cloth
漂白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) blanching; bleaching; (P)
白化[はっか;はくか, hakka ; hakuka] (n,vs) (1) bleaching; whitening; chlorosis; (2) albinism
白化現象[はっかげんしょう;はくかげんしょう, hakkagenshou ; hakukagenshou] (n) albinism; chlorosis; bleaching (of coral)
繭紬[けんちゅう, kenchuu] (n) pongee (unbleached silk)
脱色[だっしょく, dasshoku] (n,vs) decolourization; decolorization; decolourisation; decolorisation; bleaching
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up)

leach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down FR: verser
ด้ายดิบ[n.] (dāidip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn FR:
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
ฟอกให้ขาว[v. exp.] (føk hai khā) EN: bleach FR: blanchir
ฟอกขาว[v.] (føk khāo) EN: bleach ; whiten FR: blanchir
ฟอกขาว[adj.] (føk khāo) EN: bleached FR: blanchi
ฟอกสี[v.] (føksī) EN: bleach FR: blanchir
การชะละลาย[n. exp.] (kān cha lal) EN: leaching FR:
การฟอกสี[n.] (kān føksī) EN: whitening ; bleaching FR:
การฟอกสีฟัน[n. exp.] (kān føksī f) EN: dental bleaching ; tooth whitening FR:
น้ำยาฟอกขาว[X] (nāmyā føk k) EN: bleach FR: eau de Javel [f]
ผ้าดิบ[X] (phā dip) EN: unbleached cloth FR:

leach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellbleiche {f}chemical bleaching
Chlorbleiche {f}chlorine bleach
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Bleichgrad {m}degree of bleaching
Sickerwasser {n}leachate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leach
Back to top