ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landfall

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landfall*, -landfall-

landfall ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landfall (n.) การมองเห็นแผ่นดิน (จากเรือในทะเล)
English-Thai: HOPE Dictionary
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hurricane's changed direction. It's gonna make a landfall some time soon.พายุเฮอร์ริเคนเปลี่ยนเส้นทาง มันกำลังจะขึ้นฝั่ง
We expect the tsunamis to reach landfall in every continent.เราคาดว่าคลื่นซึนามิจะซัดเข้าทำลายทุก ๆ ทวีป
If that missile makes landfall here,ถ้าขีปนาวุธนั้นมาตกที่นี่
If we don't get to landfall by tonight, they might as well eat them...ถ้าเราไม่ไปถึงที่ฝั่งก่อนค่ำ พวกเขาอาจจะกินมัน...
He makes landfall at the field of Marathon... with an invading force which outnumbers... the Greek defenders three-to-one.เขาทำให้เพลย์ในสนามมาราธอน... ...ด้วยพลังการบุกรุกที่เกินกว่า... ...ฝ่ายกรีกสามต่อหนึ่ง.
We make landfall in the morning.พวกเราจะมองเห็นผืนแผ่นดินภายในตอนเช้า
Same hurricane, different landfall.พายุแบบเดียวกัน แต่เป็นที่อื่น
Once we make landfall, he wants Flint tried immediately.ทันทีที่พวกเราเเล่นเรือเข้าไปยังแผ่นดิน เขาต้องการให้ฟลินท์ถูกไต่สวนโดยทันที
I wanna know exactly when and where they'll make landfall.ผมต้องการรู้ว่ามันจะไปขึ้นฝั่งทีไหน
Welcome to your cabin, your home until we make landfall.ขอต้อนรับสู่ห้องพัก บ้านคุณก่อนยานลงจอด

landfall ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเข้าหาแผ่นดิน[n. exp.] (kān khaohā ) EN: landfall FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landfall
Back to top