ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

juncture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *juncture*, -juncture-

juncture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
juncture (n.) ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ Syn. point of time
English-Thai: HOPE Dictionary
juncture(จังคฺ'เชอะ) n. วิกฤติการณ์,จุดเชื่อมต่อจุดประสาน,ชุมทาง,ที่บรรจบ,หัวต่อ,สิ่งเชื่อมต่อ, Syn. union
English-Thai: Nontri Dictionary
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think that's necessary at this particular juncture right now, Roan.ผมว่ามันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอก โรอาน
Today marks a critical juncture in our endeavor.วันนี้นับเป็นวิกฤติการณ์ในความบากบั่นของพวกเรา
I always urge my clients in this juncture to give it one more day of reflection.ผมจะขอให้ลูกความผม ณ จุดนี้ว่า ขอให้อดทนรอไปอีก 1วัน
Which leads us to believe at this juncture we'd only like to use you as a consultant.นี่แหละ เราเลยคิดกันว่าอยากให้นายเป็นแค่ที่ปรึกษา
...so I took the information that you gave me, and it looks as though the projectiles first impacted next to the juncture between the frontal and parietal bones.เมื่อฉันดูข้อมูลที่คุณให้มา ดูเหมือนว่า แรงอัดนั้น มีจุดกระทบจุดเเรกอยู่ที่ใกล้กับข้อต่อ
Mr. Ewing is at a critical juncture of his treatment.Gั–vะต ั–t tะพ mะต. Gั–vะต ั–t tะพ mะต, ะพr ฮ™ ั•wะตะฐr tะพ Gะพd ฮ™ wั–ll kั–ll yะพu ะฐั• yะพu ั•tะฐnd!
Mother, I'm at a critical juncture and--แม่ครับ ตอนนี้ผมกำลัง อยู่ในช่วงวิกฤติของ--
He's at an important juncture right now so all I did was offer him some words of encouragement.เขาค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤติ ฉันจึงให้กำลังใจเขาน่ะคะ
Well, ed, right now we're at an extremely sensitive juncture.ขณะนี้ การเจรจา กำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อน
I'm not exposed to bespeak any such information to you... ..nor would I, even if I had said information at this juncture,... be able.ผมกำลังอยู่ในสภาวะ เหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ทุกที่ที่ไป
That's right, you do all the colouring-in at a later juncture. I moved. Sorry.อ้อ ใช่แล้ว เดี๋ยวคุณคงไปใส่สีเพิ่มทีหลัง วาดต่อได้เลย ขอโทษที
Name-calling at this juncture?ด่ากัน ตอนวิกฤติแบบนี้นะ

juncture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, 关头 / 關頭] juncture; moment

juncture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刹那[せつな, setsuna] (n-adv,n-t) moment; instant; juncture
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
区切り(P);句切り[くぎり, kugiri] (n) (1) punctuation; pause; juncture; (2) end; (place to) stop; (P)
節目(P);フシ目[ふしめ(節目)(P);フシめ(フシ目), fushime ( fushime )(P); fushi me ( fushi me )] (n) (1) turning point; critical juncture; (2) (節目 only) knot (in a tree, etc.); (P)
節目節目[ふしめふしめ, fushimefushime] (exp) each juncture; each turning point

juncture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link ; node FR: point de contact [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า juncture
Back to top