ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

housewarming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *housewarming*, -housewarming-

housewarming ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
housewarmingn. งานขึ้นบ้านใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
housewarming(n) พิธีขึ้นบ้านใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just wanted to bring you a housewarming gift.ฉันแค่อยากจะเอาของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้เธอ
You know, like as a housewarming gift. That...เหมือนของขวัญขึ้นบ้านใหม่
And just in time for our housewarming partyแล้วก็พอดีกับงานปาร์ตี้ครอบครัว
To the bass/van der woodsen housewarming party,งานเปิดตัวครอบครัวใหม่ของ คุณแบส กับ คุณนายเวนเดอร์ วูดเซ่น
My parents are having a housewarming tonight.พ่อแม่ฉันมีงานเปิดตัวครอบครัวใหม่่คืนนี้
Looks like the bass housewarming partyดูเหมือนกับว่างานเปิดตัวครอบครัวแบส
I heard you moved into a new house, so we came for the housewarming party.พวกเราได้ข่าวว่าเธอย้ายบ้าน พวกเราก็เลยมาฉลองขึ้นบ้านใหม่ไง
On a housewarming party the owner is supposed to invite you for you to come.เจ้าของบ้านต้องเชิญแขกมาร่วมงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ซิ
Geum Jan Di. This is our housewarming present.กึมจันดี ของขวัญขึ้นบ้านใหม่
Thanks for bringing the housewarming presents.ขอบคุณค่ะสำหรับของขวัญ
While everyone's distracted, we thought we'd bring you a housewarming gift.ตอนนี้ทุกคนกำลังวุ่น จะแวะแจกของขวัญรับน้องใหม่
What will it be? Housewarming soba noodles?เป็นอะไรคล้ายๆกับ โซบะในวันขึ้นบ้านใหม่

housewarming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขึ้นบ้านใหม่[v.] (kheunbānmai) EN: have a housewarming FR: pendre la crémaillère

housewarming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einweihungsparty {f}housewarming party

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า housewarming
Back to top