ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

historical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *historical*, -historical-

historical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
historical (adj.) เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์
historical (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
historical (adj.) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์ See also: อิงประวัติศาสตร์
historical (adj.) ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม Syn. diachronic
historical chronicles (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical records
historical geography (n.) ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ See also: ภูมิศาสตร์ประวัติ
historical records (n.) จดหมายเหตุ See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์ Syn. history, historical chronicles
English-Thai: HOPE Dictionary
historical(ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์, See also: historicalness n., Syn. recorded,chronicled
English-Thai: Nontri Dictionary
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historicalยอดยกมา [การบัญชี]
Historical geographyภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิงประวัติศาสตร์ (adj.) historical See also: based on history
เกร็ดพงศาวดาร (n.) historical anecdote See also: historical frills, anecdote, unofficial histories and records
ภูมิศาสตร์ประวัติ (n.) historical geography Syn. ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ
ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ (n.) historical geography
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (n.) Prehistorical period
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm after a find of historical significance, you're talking about the boogieman.ผมตามหาสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แต่คุณพูดถึงพวกผีในจินตนาการ
The historical perspective of expressionism, as typified by Van Gogh and Gauguin...มุมมองทางประวัติศาสตร์ ในยุคอิมเพรสซั่นนิสม์ จากตัวอย่าง.. ฟานก๊อก และ โกแกง
We're for the historical measurement.เรามาดูการวัดประวัติศาสตร์
Cut him some slack until he can overcome... these historical injustices.เชือดมันอย่างเบามือ / จนกว่ามันจะหมดสติ... นี่มันเป็นเรื่องของความอยุติธรรม
That's the historical imperative in action!งานนี้สั่งปุ๊บ ได้ปั๊บ เป็นประวัติการณ์เชียวนะเนี่ย
Penny, my dear, prepare to witness a great historical moment.คลอว์ คุณไม่มีวันหนีรอดไปได้หรอก ที่รัก เตรียมตัวเป็นพยานของช่วงเวลา แห่งประวัติศาสตร์ได้เลย
The actual, historical family they invented the phrase about.ครอบครัวที่มาของคำพูดนี้
You've spent your entire life searching for this treasure, only to have the respected historical community treat you and your family with mockery and contempt.นายใช้เวลาตลอดชิวิตตามหาขุมทรัพย์นี่, เพียงเพื่อการยอมรับของพวกนักประว้ติศาสตร์ ที่ดูหมิ่นนายและครอบครัวของนาย.
How do we penetrate years, centuries, of historical distortion..ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนมาเป็นร้อยๆปีทำอย่างไรเราจะเข้าถึงแก่น
My family's in publishing. My dad's a writer of historical fiction.พ่อผมแต่งนิยายประวัติศาสตร์ แม่เคยเป็น...
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the historical tour of Boston.สวัสดีตอนเช้าสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ประวัติศาสตร์ของบอสตัน
It's not like we're writing some kind of historical legend.มันไม่เหมือนกับเรากำลังสร้างตำนานอะไรซักอย่างนะ

historical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿比西尼亚[Ā bǐ xī ní yà, ㄚ ㄅㄧˇ ㄒㄧ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿比西尼亚 / 阿比西尼亞] Abyssinia, historical name of Ethiopia
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
文物[wén wù, ㄨㄣˊ ˋ, 文物] cultural relic; historical relic
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
季世[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, 季世] final phase; end of a historical era
火枪[huǒ qiāng, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ, 火枪 / 火槍] firearms (in historical context); flintlock (old powder and shot firearm)
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, 基址] foundation; footing; base; ruins (of a historical building)
乔答摩[Qiáo dā mó, ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚ ㄇㄛˊ, 乔答摩 / 喬答摩] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
瞿昙[Qú tán, ㄑㄩˊ ㄊㄢˊ, 瞿昙 / 瞿曇] Gautama, surname of the Siddhartha, the historical Buddha
[Yuè, ㄩㄝˋ, 越] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 亚罗号 / 亞羅號] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War)
列传[liè zhuàn, ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 列传 / 列傳] historical biography
史传[shǐ zhuàn, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ, 史传 / 史傳] historical biography
史传小说[shǐ zhuàn xiǎo shuó, ㄕˇ ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛˊ, 史传小说 / 史傳小說] historical novel
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, 史实 / 史實] historical fact
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, 史料] historical material or data
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
名胜古迹[míng shèng gǔ jì, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 名胜古迹 / 名勝古跡] historical sites and scenic spots
故迹[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故迹 / 故跡] historical ruins
历史剧[lì shǐ jù, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄩˋ, 历史剧 / 歷史劇] historical drama
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 再现 / 再現] to recreate; to reconstruct (a historical relic)
古迹[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古迹 / 古跡] places of historic interest; historical sites
古蹟[gǔ jì, ㄍㄨˇ ㄐㄧˋ, 古蹟] variant of 古跡|古迹, place of historic interest; historical site
司马辽太郎[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 司马辽太郎 / 司馬遼太郎] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
[Wú, ˊ, 吴 / 吳] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
文献学[wén xiàn xué, ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 文献学 / 文獻學] Philology; Historical Linguistics
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, 思潮] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 遗迹 / 遺跡] trace; vestige; historical remains; remnant
历史上[lì shǐ shàng, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄕㄤˋ, 历史上 / 歷史上] historical; in history

historical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain)
二十五史[にじゅうごし, nijuugoshi] (n) (See 二十四史) Twenty-Five Histories; authoritative collection of twenty-five Chinese historical books (the Twenty-Four Histories and the New History of Yuan)
二十四史[にじゅうしし, nijuushishi] (n) (See 二十五史) Twenty-Four Histories; authoritative collection of twenty-four Chinese historical books
古事記[こじき;ふることふみ, kojiki ; furukotofumi] (n) Records of Ancient Matters (Japan's oldest historical record)
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material
史劇[しげき, shigeki] (n) historical drama
史実[しじつ, shijitsu] (n) historical fact; (P)
史料[しりょう, shiryou] (n) historical records; archives; (P)
史的[してき, shiteki] (adj-na,n) historic; historical
史的唯物論[してきゆいぶつろん, shitekiyuibutsuron] (n) historical materialism
史的現在[してきげんざい, shitekigenzai] (n) {ling} (See 歴史的現在) historical present
史眼[しがん, shigan] (n) historical view; historical insight
史籍[しせき, shiseki] (n) historical works; annals
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
史記[しき, shiki] (n) Shiji; Shih-chi; The Historical Records (ancient Chinese historical record)
史詩[しし, shishi] (n) historical poem
史談[しだん, shidan] (n) historical story
史跡(P);史蹟[しせき, shiseki] (n) historical landmark; (P)
唯物史観[ゆいぶつしかん, yuibutsushikan] (n) historical materialism
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace)
故事[こじ, koji] (n) origin; historical fact; tradition; (P)
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
日本人町[にほんじんまち, nihonjinmachi] (n) Japantown (esp. historical Japantowns in Southeast Asia founded in the 16th-17th centuries)
日本町[にほんまち, nihonmachi] (n) (See 日本人町) Japantown (esp. historical Japantowns in Southeast Asia founded in the 16th-17th centuries)
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road
校書殿[きょうしょでん;こうしょでん, kyoushoden ; koushoden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the historical archives (in Heian Palace)
歴史人口学[れきしじんこうがく, rekishijinkougaku] (n) historical demography
歴史地図[れきしちず, rekishichizu] (n) historical map; atlas
歴史地理[れきしちり, rekishichiri] (n) historical geography
活歴[かつれき, katsureki] (n) variety of kabuki, based on historical events
皇祖[こうそ, kouso] (n) (divine, historical or legendary) founder of an empire
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing)
紀伝体[きでんたい, kidentai] (n) annals-biographies form (of historical writing)
詠史[えいし, eishi] (n) historical poem or epic
過去の再審[かこのさいしん, kakonosaishin] (n) historical revisionism
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
公文所[くもんじょ, kumonjo] (n) (historical) government office
Japanese-English: COMDICT Dictionary
履歴データ[りれきデータ, rireki de-ta] historical data
履歴情報[れきしじょうほう, rekishijouhou] historical information

historical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงประวัติศาสตร์[adj.] (choēng praw) EN: historical FR: historique
อิงประวัติศาสตร์[v. exp.] (ing prawatt) EN: historical ; based on history FR:
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūo) EN: historical distortion FR: distorsion de l'histoire [f]
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān wijai c) EN: historical research FR:
เกร็ดประวัติศาสตร์[n. exp.] (kret prawat) EN: historical anecdote ; historical frills FR: anecdote historique [f]
เมืองโบราณ[n. exp.] (meūang borā) EN: ancient city ; old city ; historical town FR: ville historique [f] ; cité antique [f] ; ville ancienne [f] ; cité ancienne [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing p) EN: story based on history ; historical novel FR: roman historique [m]
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติ[n. exp.] (phāsāsāt ph) EN: historical linguistics FR:
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[n. exp.] (phiphitthap) EN: history museum ; historical museum FR: musée d'histoire [m]
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadā) EN: annals ; historical record ; chronicle ; history ; story of dynasties ; dynastic history FR: histoire [f] ; annales [fpl] ; chronique [f]
ภูมิศาสตร์ประวัติ[n. exp.] (phūmisāt pr) EN: historical geography FR:
ประชุมพงศาวดาร[n. exp.] (prachum pho) EN: annals ; historical annals ; chronicle ; historical record FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ปราสาทหินพนมรุ้ง[n. prop.] (Prāsāt Hin ) EN: Phanom Rung Historical Park ; Phanom Rung Sanctuary FR: temple de Phanom Rung [m]
ประวัติ[adj.] (prawat) EN: historic ; historical FR: historique
ประวัติการ[n.] (prawattikān) EN: chronicle ; history ; historical record ; annals FR: chronique [f] ; annales [fpl]
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: historical drama dealing with the warsbetween Burma and the Mon Kingdom FR:
ราคาทุนเดิม[n. exp.] (rākhā thun ) EN: historical cost FR:
สสารนิยมประวัติศาสตร์[n. exp.] (sasānniyom ) EN: historical materialism FR:
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์[n. prop.] (Sūan Prawat) EN: The General Prem Tinsulanonda Historical Park ; Prem Tinsulanonda Museum FR:
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา[n. prop.] (Sūn Seuksā ) EN: Ayutthaya Historical Study Center FR:
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]
ทางประวัติศาสตร์[adj.] (thāng prawa) EN: historical FR: historique
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง[n. prop.] (Umōng Prawa) EN: Khao Nam Khang Historical Tunnel FR:
อุทยานประวัติศาสตร์[n. exp.] (utthayān pr) EN: historical park FR: parc historique [m]
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Ayutthaya Historical Park FR: parc historique d'Ayutthaya [m]
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Kamphaeng Phet Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Mueang Sing Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phanom Rung Historical Park FR: parc historique de Phanom Rung [m]
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phimai Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phra Nakhon Khiri Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park ; Ayutthaya Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Phu Phrabat Historical Park ; Phu Phra Bat Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Muang Singh Historical Park ; Mueang Sing historical park ; Prasat Muang Singh Historical ; Prasat Mueang Sing Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Si Satchanalai Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Si Thep Historical Park FR:
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย[n. prop.] (Utthayān Pr) EN: Sukhotai Historical Park FR:
ดึกดำบรรพ์[adj.] (deukdamban) EN: ancient ; primeval ; prehistorical FR: ancien
ยุคก่อนประวัติศาสตร์[n. exp.] (yuk køn pra) EN: Prehistorical period FR: préhistoire [f]

historical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments
historisch {adv}historically
Geschichtskultur {f}historical culture
Geschichtsforschung {f}historical research
Stammdaten {pl}historical data
geschichtlich; historisch {adj}historical
prähistorisch {adv}prehistorically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า historical
Back to top