ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highwayman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highwayman*, -highwayman-

highwayman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highwayman (n.) โจรที่ดักปล้นตามถนน Syn. bandit, brigand
English-Thai: HOPE Dictionary
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร
English-Thai: Nontri Dictionary
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'M THE DANDY HIGHWAYMAN SO SICK OF EASY FASHIONว้าว คุณ แบบ ดังมากเลยนะแถวนี้อะ
Adam Ant is a highwayman.- นั่นชุดโจรปล้นรถม้า
So we can have a highwayman, but we can't have a cowboy?แต่งชุดโจรปล้นรถม้าได้ แต่แต่งคาวบอยไม่ได้

highwayman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剽盗[ひょうとう, hyoutou] (n) highwayman
辻強盗[つじごうとう, tsujigoutou] (n) highwayman
追い剥ぎ;追いはぎ[おいはぎ, oihagi] (n) highway robbery; highwayman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highwayman
Back to top