ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

has-been

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *has-been*, -has-been-

has-been ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
has-been (n.) บุคคลที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม (คำไม่เป็นทางการ) See also: บุคคลที่เคยมีความสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้แทบจะถูกลืม
has-been (sl.) เก่า See also: ก่อนหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
has-beenn. บุคคลหรือสิ่งของที่มีชื่อเสียงในอดีต,บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จ สิ่งที่เคยประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think there's a part out there for a washed-up has-been like me? April, you are not washed-up.คุณว่าจะมีบทให้ คนเหลวแหลกอย่างฉันมั้ย? เอพริล คุณไม่ได้เหลวแหลก
No one wants a soft-hearted has-been who's worried about dating Blair Waldorf.ไม่มีใครต้องการคนใจอ่อน ใครที่กังวลเกี่ยวกับการเดท แบลร์ วอลดอร์ฟ
Has-been turned trophy husband who married for money.สมควรได้โล่ห์สามีดีเด่น ผู้แต่งงานเพื่อได้ตกถังข้าวสาร
You sure he's safe with that literary has-been?ฝากเด็กไว้กับเจ้านักประพันธ์นั้น จะดีเหรอ
Say that again, you literary has-been!กล้าดีก็พูดมาอีกทีซิ เจ้านักประพันธ์ตกอับ
Tonight we find out on Battle of the '80s Has-Beens.คืนนี้เราจะได้รู้กันในรายการ Battle of the '80s Has-Beens
Because some of the people we've approached have had a little problem with the term "has-been."เพราะคนส่วนหนึ่งที่เราได้พบเจอ มีปัญหานิดหน่อย กับคำว่า "เคยดัง"
You see, I don't share that. I am a happy has-been. Really.คุณคงเข้าใจ ผมไม่คิดมากหรอก ผมมีความสุขกับการเคยดังจริงๆ
This Tuesday on The CW, it's Battle of the '80s Has-Beens featuring Tiffany battling reigning champion Debbie Gibson followed by a bout between Adam Ant and Nilly Idol.อังคารนี้ทาง CW Battle of the 80's Has-Beens พร้อมแขกรับเชิญ ทิฟฟานี่ สู้กับแชมป์เก่า เด็บบี้ กิ๊บสัน ตามมาด้วยการต่อสู้ระหว่างอดัม แอนท์ กับ นิลลี่ ไอด้อล
No has-beens allowed.ไม่มีใครเข้าได้ กว่าจะได้รับอนุญาต
He's a has-been, she's a rookie.เขามันตกรุ่นแล้ว ส่วนเธอก็อ่อนหัด
If by "has-been" you're referring to me, I just wanna say I'm flattered, because I always considered myself a never-was.ถ้าตาม ที่เคยประสบความ คุณหมายถึงฉัน ฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันปลื้ม เพราะฉันมักจะถือว่าตัวเอง ไม่เคยเป็น.

has-been ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า has-been
Back to top