ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

giveaway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *giveaway*, -giveaway-

giveaway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
giveaway (phrv.) แสดงให้เห็นว่ามาจาก See also: ส่อให้เห็นว่าเป็น (ใคร) Syn. give away
giveaway (n.) การเปิดเผย See also: การเปิดโปง, สิ่งที่ช่วยทำให้รู้ความจริง
giveaway (n.) ของอภินันทนาการ See also: ของแถม, ของแจก Syn. free gift
English-Thai: HOPE Dictionary
giveaway(กิฟว'อะเวย์) n. การทรยศ,การเปิดเผย,ของแจก,รางวัล, Syn. bestow,hand out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you know instinctively what a dead giveaway it is.เพราะคุณรู้ด้วยสัญชาตญาณว่า คุณส่งอะไรออกไป
One day, I bring home this little kitty from a giveaway box outside the Pic 'N Save.วันหนึ่ง ผมกลับบ้านมากับแมวน้อย จากตะกร้าบริจาคลูกแมว
This is the VIP list for the BiSang Resort giveaway presentation.รายชื่อแขก VIP ที่จะมางานเปิดตัว BiSang Resort ครับ
The concept is a prize giveaway event,คอนเซ็ปคือมอบรางวัลให้กับลูกค้า
Changing pitch... dead giveaway for lying.เสียงเปลี่ยนแบบนี้ แสดงว่ากำลังโกหกแน่นอน
This unprecedented giveaway by the philanthropist Richmond Valentine... has already seen over a billion cards distributed.การแจกที่ไม่เคยมีมาก่อนของ ริชมอนด์ วาเลนไทน์... ทำให้มีพวกได้รับแจกซิมการ์ดไปแล้วนับพันราย
That's part of a pretty amazing airline promotional giveaway.มันเป็นโปรโมชั่นแจกของ สายการบินน่ะ
And that's the giveaway.และนั่นทำให้ผมนึกออก
That you've been dancing, Your posture, it's a dead giveaway,คุณเต้นรำอยู่ ท่ายืนของคุณไง เดาง่ายจะตายไป
And wipe that smile off your face. You're a dead fucking giveaway.เลิกยิ้มได้แล้ว นี่แค่ของแถมเล็กๆน้อยๆ
Also, babydoll dresses-- dead giveaway.อีกอย่าง ชุดคลุมท้องน่ะ เห่ยสุดๆ
Sorry, Speckles. Talking animal, dead giveaway.กรงปิดเสียแล้ว \ รถบรรทุกส่งของออกจากที่นี้แล้ว

giveaway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)

giveaway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแจกเงิน[n. exp.] (kān jaēk ng) EN: cash giveaways FR:

giveaway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dumpingpreis {m} | zu Dumpingpreisen verkaufen; verschleuderndumping price; giveaway price | to dump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า giveaway
Back to top