ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

full-grown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *full-grown*, -full-grown-

full-grown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-grown (adj.) เจริญเติบโตเต็มที่ See also: ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ Syn. adult, grown-up, mature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, so a full-grown man bit you?โอเค, ตกลงว่า ชายคนนึงกัดเธอ
Six months later, there was a full-grown oak.หกเดือนต่อมา กลับมีต้นโอ๊คขนาดใหญ่ขึ้นอยู่
Its venom can kill a full-grown elephant with a single bite.พิษมันล้มช้างได้ทั้งตัว เมื่อกัดเพียงครั้งเดียว
As a full-grown man of experience.อย่างผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์
No, you look like a full-grown alpha-male douche bag.เปล่า คุณดูเหมือนผู้ใหญ่ เป็นจ่าฝูง แต่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่อง ว่ากำลังทำอะไรอยู่
And according to Zatanna's research... the curse should have turned Alec into a full-grown hero.And according to Zatanna's research. The curse should have turned Alec into a full-grown hero.
You should be more careful, a full-grown man like you.นายน่าจะระวังให้มากกว่านี้นะ นายยังเด็กอยู่เลยนี่
Timberjack. This gigantic creature has razor-sharp wings that can slice through full-grown trees.ทิมเบอร์แจ๊ค มังกรยักษ์ มีปีกที่แหลมคม
Carried a full-grown man up a tree in nothing flat.มันแบกผู้ชายที่โตเต็มที่ ขึ้นไปบนต้นไม้ได้สบายๆ
Because the first time I wore it, I sprouted a beard. A full-grown beard.เพราะครั้งแรกที่ข้าใส่มัน เคราข้าขึ้นเต็มเลย
You gonna get in them stirrups, and you gonna push and push, and a full-grown adult gonna pop out with a briefcase and a job talking on a cell phone.เธอจะต้องเข้าห้องคลอด แล้วก็ออกแรงเบ่งเรื่อยๆ แล้วผู้ใหญ่คนนึงก็จะคลอดออกมาจากตัวเธอ
A full-grown tiger can eat a baby bear.เสือโตเต็มวัยกินลูกหมีได้

full-grown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โตเต็มที่[adj.] (tō temthī) EN: full-grown ; mature FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า full-grown
Back to top