ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freebie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freebie*, -freebie-

freebie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freebie (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freeby
English-Thai: HOPE Dictionary
freebie(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is free. The freebie is great.เอาจาจังเมยียน เพิ่มแครอทเยอะๆ
I don't know how much this hobbyist is playing this to his own favor- you guys against each other, the new girl in the street- to help himself out and try to get a freebie off you.แน่นอนคุณก็เลยหงุดหงิด นี่คุณฟังนะ ผมไม่รู้เจ้าฮ็อบบี้อิสท์... จะเล่นแบบนี้
I'm George Takei, and if you're name is Kevin, here's a little freebie for your cell phone.ผมคือ George Takei และถ้าชื่อของคุณคือ เควิน นี่คือของแถมเล็กๆน้อยๆ สำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ
Well, we're a little past the freebie stage, don't you think?คือเราก็ผ่านช่วงทดลองใช้ฟรีมาแล้วน่ะ คุณไม่คิดงั้นเหรอ?
That is it, 2 a.m. Freebie Thanksgiving dinner is now officially over.เรื่องนั้น ตี2-- ฟรีบี้ อาคารค่ำวันขอบคุณพระเจ้า ตอนนี้ จบแล้วอย่างเป็นทางการ
All right, you baaaaad boy, but no more freebies.เอาหละ เจ้าเด็กแสบ ไม่มีฟรีอีกแล้วนะ
Let's go. You get a freebie. Hit me.เอาเถอะน่า เต็มที่เลย\ต่อยฉัน เร็ว
Show me your tattoo, I will give you a freebieโชว์รอยสักของคุณมาสิ แล้วฉันจะให้คุณทุกอย่างเลย
No, man, okay? I'm done giving out freebies.ไม่พวก โอเคไหม ฉันเลิกให้ของฟรีแล้ว
Come on, Chuck. He wasn't just handing out freebies, now, was he?ไม่เอาน่า ชัค เขาคงไม่ทำอะไรให้ฟรีๆหรอก ใช่มั้ย
It's a freebie, yo. Just think about it.คิดให้ฟรีๆ โย่ว ลองเอาไปคิดดูสิ
You really believe that. This one was a freebie.ดีใจที่พบคุณอีกครั้ง มาคัส

freebie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freebie
Back to top