ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

florist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *florist*, -florist-

florist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
florist (n.) คนขายดอกไม้
florist (n.) ร้านขายดอกไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
florist(ฟลอ'ริสทฺ) n. คนขายดอกไม้ พืชไม้ดอกและพืชไม้ประดับ
English-Thai: Nontri Dictionary
florist(n) คนปลูกดอกไม้,นักเล่นต้นไม้,คนขายดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Floristryการประดิษฐ์ด้วยดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายดอกไม้ (n.) florist
มาลาการ (n.) florist
มาลาการ (n.) florist
ร้านขายดอกไม้ (n.) florist´s Syn. ร้านดอกไม้
ร้านดอกไม้ (n.) florist´s
มาลินี (n.) female florist
มาลินี (n.) female florist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The florist put three mums in my bridal bouquet, but not to worry.ร้านดอกไม้จัดดอกเบญจมาศ สามดอกในช่อดอกไม้ของฉัน แต่ไม่ต้องเป็นห่วง
Can we stop by the florist on the way to the shelter?เดี๋ยวขอแวะที่ร้านดอกไม้ก่อนได้มั้ยคะ
You just imprisoned a florist to find out if he sent you roses.คุณเพิ่งจะขังคนขายดอกไม้ เพื่อหาเค้าส่งดอกไม้ให้คุณรึเปล่า
This florist has been a complete nightmare.คนขายดอกไม้ต้องฝันร้ายกันแน่ ๆ
Bartender gets a call you pick up a package at point A, deliver it to point B... ,..the Florist gives you C?-How long? -Forty minutes. -Alleyway clear?
Hmm. To the nearest florist and demands a refund.ไปหานักจัดดอกไม้ที่ใกล้ที่สุด และไปขอเงินคืน
Yeah, and Sullivan's with that celebrity florist guy.ใช่ และซัลลิแวนกับ คนขายดอกไม้ไฮโซ
Eileen heard from her brother that he works for a florist in Chelsea.ไอลีนได้ยินจาก พี่ชายว่าเขาทำงาน ที่ร้านดอกไม้ในเชลซี
Turns out Mantlo and his wife used the florist Saldua worked for.แมนท์โลและภรรยา ซื้อดอกไม้ในร้าน ซอลดัวทำงานอยู่
I wanted to get you something, but the florist was shut,ผมอยากจะให้คุณได้รับ อะไรบางอย่าง แต่ดอกไม้ก็ปิด
Tovo at 10:00, New Technologies at 11:00, and then the florist called again wanting the correct address for the Lee family.ที่โตโว ตอน 10: 00 โมงตรง / นำเสนอเทคโนโลยีตัวใหม่ตอน 11: 00 ครับ
When I had flowers sent to his parents, the florist said no one by the name of Lee lived at that address.ตอนที่ฉันส่งดอกไม้ไปให้พ่อแม่เขา คนส่งดอกไม้บอกว่าไม่มีคนชื่อลี อาศัยอยู่ในที่อยู่

florist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花商[huā shāng, ㄏㄨㄚ ㄕㄤ, 花商] florist

florist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フローリスト;フロリスト[, furo-risuto ; furorisuto] (n) florist
花屋[はなや, hanaya] (n) florist
植物区系[しょくぶつくけい, shokubutsukukei] (n) phytogeographical region; floristic kingdom
花作り[はなづくり, hanadukuri] (n) florist; floriculture
花鋏[はなばさみ, hanabasami] (n) florist's scissors; flower scissors

florist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนขายดอกไม้[n.] (khon khāi d) EN: florist FR: fleuriste [m, f]
มาลาการ[n.] (mālākān) EN: florist FR: fleuriste [m]
มาลินี[n.] (mālinī) EN: female florist FR:
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun FR:
ร้านดอกไม้[n. exp.] (rān døkmāi) EN: florist's FR: fleuriste [m]
เวอร์บีน่า [n.] (woēbīnā) EN: Common garden verbena ; Florist's verbena ; Vervain ; Verbena bonariensis FR: Verbena bonariensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า florist
Back to top