ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flamingo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flamingo*, -flamingo-

flamingo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flamingo (n.) นกสีชมพูขายาวขนาดใหญ่ลุยน้ำหาอาหาร See also: นกฟลามิงโก
English-Thai: HOPE Dictionary
flamingo(ฟละมิง'โก) n. นกกระเรียน,นกกดเพลิง
English-Thai: Nontri Dictionary
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vincent, man. I swear, I was out all night. I'm hitting like a Flamingo matador.ผมออกไปหาข่าวให้ผู้หมวดทั้งคืน
I'm afraid you leave me no choice but to flamingo your ass.แกไม่เหลือทางเลือกให้ฉัน\นอกจากทำให้แกเป็นนกฟลามิงโก
You actually have them here in Miami and yet you don't flamingo people.แต่มันมีอยู่ในไมอามี่แล้วตอนนี้... รู้สึกเหมือนนกฟลามิงโกรึยังล่ะแก?
Maybe "the flamingo kid"?อาจจะ "the flamingo kid"?
Eduardo Flamingo killed Officer Parks before they could get him into lockup.เอดูอาร์โด้ ฟลามิงโก้ ฆ่าเจ้าหน้าที่ปาร์คแล้ว ก่อนที่จะพาเข้าห้องขัง
Eduardo Flamingo killed Officer Parks before they could get him into lockup.เอดูอาร์โด ฟลามิงโก ฆ่าเจ้าหน้าที่พาร์ค ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเขาไปขัง
Because we don't actually have flamingos in Chicago.เพราะว่ามันไม่มีนกฟลามิงโก ในชิคาโก้จริงๆ
♪ Glitter all over the room, pink flamingos in the pool ♪#กากเพชรกระจายไปทั่วห้อง# #รูปปั้นนกฟลามิงโก้อยู่ในสระน้ำ#
There's a diner at the Purple Flamingo, where I'm staying.ที่ผู้กองลากัวร์ต้า มีอยู่ในหัวของเธอ อะไรเหรอครับ? นักชำแหละแห่งท่าเรือ
Flamingos aren't gonna cut it, not after you "hey, hi'd" her.ตัดฟลามิงโก้ไปได้เลยหลังจากที่นายพูดกับเธอว่า "เฮ่, ว่าไง"
This is Eduardo Flamingo.นี่คือ เอดดูลาโด ฟลามิงโก
You're going away for a long time, Mr. Flamingo.คุณหนีหายไปนานมาก คุณ ฟลามิงโก้

flamingo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火烈鸟[huǒ liè niǎo, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, 火烈鸟 / 火烈鳥] flamingo

flamingo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フラミンゴ[, furamingo] (n) flamingo
紅団扇;紅うちわ[べにうちわ, beniuchiwa] (n) Anthurium lily; flamingo lily; Anthurium
紅鶴[べにづる, beniduru] (n) (uk) (See フラミンゴ) flamingo (Phoenicopteridae)

flamingo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุ้งทราย[n. exp.] (kung sāi) EN: Sand Shrimp ; Flamingo Shrimp ; Headback Prawn FR:
หน้าวัว[n.] (nāwūa) EN: flamingo flower ; boy flower ; Anthurium FR:
นกฟลามิงโก้[n. exp.] (nok flāming) EN: flamingo FR: flamant rose [m]

flamingo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andenflamingo {m} [ornith.]Andean Flamingo
Chileflamingo {m} [ornith.]Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis)
Rosaflamingo {m} [ornith.]Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus)
Kubaflamingo {m} [ornith.]Red Flamingo
Flamingo {m} [ornith.] | Flamingos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flamingo
Back to top