ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fitba

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fitba*, -fitba-

fitba ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fitba (sl.) ฟุตบอล Syn. footie

fitba ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีดแบ็ค[u] (fītbaek) EN: feedback FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fitba
Back to top